Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745640 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Informacja dla dyplomantów


Informacja dla dyplomantów


Dziekanat Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach informuje, że w przypadku nieoddania pracy dyplomowej (po przedłużeniu do dnia 10 grudnia 2007 roku) i niezłożenia egzaminu dyplomowego studiów stacjonarnych magisterskich do dnia 31 grudnia 2007 roku — dyplomanci roku akademickiego 2006/2007 zostaną skreśleni z listy z dniem 2.01.2008 r.

Regulamin studiów §32 pkt. 1 i 2 rozdziału VII dot. „Pracy dyplomowej” obowiązujący od 1.10.2006 r. mówi między innymi: „student, który został skreślony z powodu nieoddania i obrony pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, ma prawo wznowić studia (na zasadzie reaktywacji) na semestrze dyplomowym”. W myśl powyższego nie będzie możliwe reaktywowanie się na sam egzamin dyplomowy. © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: