Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Prezentacja Katedry dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja


Prezentacja Katedry dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja


W dniu 17 października 2007 odbyła się prezentacja Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) dla studentów semestru V Elektroniki i Telekomunikacji. Przedstawiała ona ofertę Katedry dotyczącą zakresu dyplomowania Komputerowe systemy sterowania (KSS) i profilu dyplomowania Elektronika Przemysłowa. Informacje zawarte w prezentacji są niezbędne do świadomego wyboru dalszej części studiów.

Prezentacja Katedry rozpoczęła się wystąpieniem dra inż. Tomasza Biskupa w sali 103. W jej trakcie omówił on strukturę studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja i przedstawił możliwe ścieżki studiowania. Następnie przedstawił Katedrę i jej pracowników. Omówione zostały prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry, obejmujące m. in. systemy energoelektroniczne, napędy energoelektroniczne (pojazd elektryczny ELIPSA), nagrzewanie indukcyjne (UMSA) i pojemnościowe, roboty HEXOR oraz sterowanie elektrowni wiatrowej. W dalsze części wystąpienia dr Biskup przedstawił udział pracowników Katedry w kilku projektach międzynarodowych (przykładem może tu być układ kondycjonowania energii elektrycznej z zasobnikiem w postaci cewki nadprzewodzącej, zrealizowany w ramach projektu HIPOLITY - 5 Program Ramowy) i możliwości udziału studentów w takich projektach. Końcowa część wystąpienia zawierała dane statystyczne dotyczące zatrudnienia absolwentów, którzy zrealizowali prace dyplomowe w Katedrze. W prezentacji dr Biskup podkreślał zrównoważony udział wiedzy teoretycznej i praktycznej w procesie dydaktycznym, realizowanym w Katedrze oraz szeroką współpracę pracowników Katedry z przemysłem krajowym i zagranicznym.

Plik z wystąpieniem

Folder informacyjny

W dalszej części prezentacji studenci zostali zaproszeni do zwiedzania wybranych laboratoriów Katedry. Zaprezentowano następujące laboratoria i projekty badawcze:

Laboratorium sterowników programowalnych PLC (dr inż. Aleksander Bodora) - podczas prezentacji tego laboratorium dr Bodora omawiał zagadnienia związane z wykorzystaniem sterowników PLC w różnych procesach przemysłowych oraz przedstawił problematykę realizowaną na zajęciach laboratoryjnych. Omówił również zrealizowane w laboratorium prace dyplomowe (np. środowisko emulujące wybrane obiekty przemysłowe, sieć Profibus ASi).
Laboratorium podstaw telekomunikacji (dr inż. Marian Hyla) - w tym laboratorium omówione zostały wybrane zagadnienia i stanowiska, z którymi będą mogli się zapoznać studenci w ramach zajęć laboratoryjnych (przykładowo: telefonia mobilna GSM, telewizja, itp.). Dr Hyla przedstawił również możliwości realizacji prac dyplomowych na modułach będących w zasobach laboratorium. Zaproponował również zainteresowanym rozwijanie zainteresowań w studenckim kole naukowym Telekomunikacja Praktyczna. W laboratorium tym mgr inż. Sebastian Krosny przedstawił możliwości zastosowania oprogramowania ANSYS (z którym studenci zapoznają się w ramach przedmiotu Projektowanie przekształtników energoelektronicznych) do modelowania zjawisk elektromagnetycznych w elementach energoelektronicznych.
Laboratorium przekształtników wysokiej częstotliwości (dr inż. Zbigniew Kaczmarczykdr inż. Marcin Kasprzak) - w laboratorium tym studenci zapoznali się z przekształtnikami wysokiej częstotliwości. Dr Kasprzak omówił zagadnienia związane z symulatorem procesów metalurgicznych UMSA. Dr Kaczmarczyk przedstawił zagadnienia związane z przekształtnikami klasy E oraz zapoznał studentów ze zjawiskiem lewitacji elektromagnetycznej. Pokaz zakończyła prezentacja eksperymentu z lewitacją elektromagnetyczną.
Laboratorium robotów mobilnych (mgr inż. Maciej Sajkowski) - większość studentów zna robota HEXOR, jednak jego prezentacja zawsze wzbudza zainteresowanie. Mgr inż. Sajkowski przedstawił różne aspekty, z jakimi zmierzą się studenci na zajęciach laboratoryjnych oraz środowiska, w jakich robot może być oprogramowywany. Przedstawił on możliwości realizacji prac dyplomowych związanych z robotem HEXOR. Prezentacja została zakończona pokazem działania robota HEXOR i jego umiejętności.
Samochód elektryczny ELIPSA (dr inż. Tomasz Biskup, mgr inż. Arkadiusz Domoracki) - samochód ELIPSA stanowi przykład współpracy pracowników Katedry z przemysłem. Dr Biskup przedstawił zagadnienia związane z napędem z dwoma silnika bezszczotkowymi i sterowaniem zrealizowanym z wykorzystaniem mikrokontrolera sygnałowego TMS320F2812. Należy tu podkreślić, że pracownicy Katedry uczestniczyli w projektowaniu całego układu napędowego (przekształtniki energoelektroniczne, układy pomiarowe, układ sterowania) i przygotowali program sterujący dla mikrokontrolera sygnałowego. Pokaz został zakończony jazdą próbną.
W ramach pokazu przedstawiona została również pracownia obwodów drukowanych PCB (mgr inż. Arkadiusz Domoracki), która daje możliwości szybkiego prototypowania niezbędnych do badań obwodów drukowanych. Możliwości i wymagania dotyczące projektów zostały omówione przez Wojciecha Napierałę, studenta IX sem. KSS, który przedstawił własny projekt zrealizowany w pracowni (szybką ładowarkę mikroprocesorową).

Przekazane informacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie będą prowadzone podobne prezentacje dla studentów studiów dziennych i wieczorowych kierunku Elektrotechnika .


Jarosław Michalak


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: