Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Akcja promocyjno-informacyjna Katedry dla studentów kierunku Elektrotechnika


Akcja promocyjno-informacyjna Katedry dla studentów kierunku Elektrotechnika


W dniu 8 listopada 2007 odbyła się prezentacja Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) dla studentów semestru V Elektrotechnika. Przedstawiała ona ofertę Katedry dotyczącą wyboru specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PUE). Informacje zawarte w prezentacji są niezbędne do wyboru kierunku studiów oraz realizowanych w przyszłości pracy dyplomowych.

Prezentacja Katedry rozpoczęła się wystąpieniem dra inż. Tomasza Biskupa (w auli 615). W jej trakcie omówił on strukturę studiów na kierunku Elektrotechnika, a następnie przedstawił Katedrę i jej pracowników. Omówione zostały prace badawcze prowadzone przez pracowników Katedry, obejmujące m. in. systemy energoelektroniczne (kondycjoner energii z cewką nadprzewodzącą), napędy energoelektroniczne (maszyna asynchroniczna dwustronnie zasilana), nagrzewanie indukcyjne (UMSA) i pojemnościowe, roboty HEXOR oraz sterowanie elektrowni wiatrowej. W dalsze części wystąpienia dr Biskup przedstawił udział pracowników Katedry w kilku projektach międzynarodowych (przykładem może tu być generator z wzbudzeniem nadprzewodnikowym, realizowany w ramach projektu HYDROGENIE - 6 Program Ramowy) i możliwości udziału studentów w takich projektach. Ostatnia część wystąpienia zawierała dane statystyczne dotyczące zatrudnienia absolwentów, którzy zrealizowali prace dyplomowe w Katedrze. W prezentacji dr Biskup podkreślał zrównoważony udział wiedzy teoretycznej i praktycznej w procesie dydaktycznym, realizowanym w Katedrze oraz szeroką współpracę pracowników Katedry z przemysłem krajowym i zagranicznym.

Plik z wystąpieniem

Folder informacyjny

W dalszej części prezentacji studenci zostali zaproszeni do zwiedzania wybranych laboratoriów Katedry. Zaprezentowano następujące laboratoria i projekty badawcze:

Laboratorium sterowników programowalnych PLC (dr inż. Aleksander Bodora) - podczas prezentacji tego laboratorium dr Bodora omawiał zagadnienia związane z wykorzystaniem sterowników PLC w różnych procesach przemysłowych oraz przedstawił problematykę realizowaną na zajęciach laboratoryjnych. Omówił również zrealizowane w laboratorium prace dyplomowe (np. środowisko emulujące wybrane obiekty przemysłowe, sieć Profibus ASi). Prezentację dr Bodory zakończył pokaz możliwości stanowiska do sterowania przejazdem kolejowym, z którym studenci spotkają się na zajęciach laboratoryjnych.
Laboratorium modelowania komputerowego - ANSYS® (mgr inż. Krzysztof Bodzek) - w laboratorium tym studenci zapoznali się z możliwością zastosowania oprogramowania ANSYS do modelowania zjawisk elektromagnetycznych w układach energoelektronicznych. Jako przykład wykorzystania programu ANSYS mgr Bodzek omówił model transformatora liniowego modularnego, model zgrzewania punktowego oraz pokazał znane każdemu studentowi zjawisko wypierania prądu i indukcyjności zamodelowane w programie ANSYS.
Laboratorium robotów mobilnych (mgr inż. Maciej Sajkowski) - podczas prezentacji tego laboratorium mgr Sajkowski przedstawił, znanego już większości studentów robota HEXOR, omówił zagadnienia, z jakimi zmierzą się studenci na zajęciach laboratoryjnych oraz środowiska, w jakich robot może być oprogramowywany. Przedstawił on możliwości realizacji prac dyplomowych związanych z robotem HEXOR. Prezentacja została zakończona pokazem działania robota HEXOR i jego umiejętności.
Laboratorium przekształtników wysokiej częstotliwości (dr inż. Marcin Kasprzak) - w laboratorium tym studenci zapoznali się z przekształtnikami wysokiej częstotliwości. Dr Kasprzak przedstawił zagadnienia związane z symulatorem procesów metalurgicznych UMSA, wykorzystaniem przekształtników klasy E w przemyśle oraz zapoznał studentów ze zjawiskiem lewitacji elektromagnetycznej. Symulator powstał na zamówienie University of Windsor, Kanada; Yamaha, Japonia oraz General Motors India. Pokaz zakończyła prezentacja eksperymentu z lewitacją elektromagnetyczną.
Laboratorium napędu elektrycznego (dr inż. Michał Jeleń) zostało w ostatnim czasie odmłodzone i wyposażone w najnowszy sprzęt wykorzystywany podczas badań układów napędowych. Dr Jeleń scharakteryzował jedno ze stanowisk, przedstawiając zagadnienia związane ze sterowaniem silnika asynchronicznego. Należy tutaj wyjaśnić, że sterowanie badanych układów napędowych w laboratorium jest zrealizowane między innymi w oparciu o kartę DS1104 firmy dSpace, kompatybilną ze środowiskiem Matlab/Simulink. Dzięki takiemu rozwiązaniu w trakcie zajęć laboratoryjnych studenci będą mogli samodzielnie przygotować program sterujący badanym układem napędowym.
Prototyp samochodu elektrycznego ELIPSA (dr inż. Tomasz Biskup, mgr inż. Arkadiusz Domoracki) - samochód ELIPSA stanowi przykład współpracy pracowników Katedry z przemysłem. Dr Biskup przedstawił zagadnienia związane z napędem z dwoma silnikami bezszczotkowymi i sterowaniem zrealizowanym z wykorzystaniem mikrokontrolera sygnałowego TMS320F2812. Należy tu podkreślić, że pracownicy Katedry uczestniczyli w projektowaniu całego układu napędowego (przekształtniki energoelektroniczne, układy pomiarowe, układ sterowania) i przygotowali program sterujący dla mikrokontrolera sygnałowego. Ostateczny wygląd oraz parametry eksploatacyjne samochodu można znaleźć na stronie producenta. Pokaz został zakończony jazdą próbną.
W ramach pokazu przedstawiona została również pracownia obwodów drukowanych PCB (mgr inż. Arkadiusz Domoracki), która daje możliwości szybkiego wykonania niezbędnych do badań obwodów drukowanych (szybkie prototypowanie). Możliwości i wymagania dotyczące projektów zostały omówione przez Dawida Cecułę, studenta X sem. PUE, który zaprezentował swój własny projekt wykonany w pracowni dla potrzeb jego pracy dyplomowej.

Przekazane informacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Jestem pewien, że przeprowadzona prezentacja przyczyni się do świadomego wyboru specjalności, i być może będzie to właśnie specjalność Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PUE). W najbliższym czasie będzie prowadzona podobna prezentacja dla studentów studiów wieczorowych na kierunku Elektrotechnika.


Janusz Hetmańczyk


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: