Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Wycieczka na ekologiczne wysypisko śmieci


Wycieczka na ekologiczne wysypisko śmieci


KTO Z KIM I DLACZEGO?

W dniu 14.11.2007 w ramach przedmiotu Odnawialne źródła energii prowadzonego przez dra inż. Andrzeja Latko odbyła się wycieczka na wysypisko komunalne w Gliwicach, znajdujące się przy ulicy Rybnickiej. W wycieczce tej brali udział studenci IX semestru PUE. Celem było zapoznanie się z systemem wykorzystania odsysanego biogazu do produkcji energii elektrycznej.

Osoba oprowadzająca, grupa studentów IX semestru PUE i prowadzący zajęcia z Odnawialnych źródeł energii dr inż. Andrzej Latko na gliwickim wysypisku śmieci

Osoba oprowadzająca, grupa studentów IX semestru PUE i prowadzący zajęcia z Odnawialnych źródeł energii dr inż. Andrzej Latko na gliwickim wysypisku śmieci

JAK TO POWSTAŁO I PO CO?

Dwa agregaty kogeneracyjne na gliwickim wysypisku śmieciGliwickie wysypisko komunalne, jako laureat konkursu „Nasza gmina chroni klimat”, otrzymało nagrodę w postaci dofinansowania przez EkoFundusz (50 % inwestycji). Drugie 50 % sfinansowała gmina Gliwice i w ten sposób inwestycja została zrealizowana.

Inwestycja ta ma wiele zalet. Poza produkcją i sprzedażą energii elektrycznej uniknięto również wysokich kar za nieodpowiednie odprowadzanie metanu do atmosfery, dzięki utylizacji biogazu wysypiskowego. Ciepło powstałe w wyniku spalania nie jest jednak wykorzystywane (nie ma odbiorców w bezpośrednim sąsiedztwie). Przewidywany czas eksploatacji to ok. 20 lat.

CO ZOBACZYLIŚMY?

Stacja ssawPochodniaWysypisko śmieci ma powierzchnię ok. 10 ha. Można je podzielić na dwie części. Pierwszą stanowi tzw. stare nieczynne wysypisko, gdzie studnie wykonane zostały metodą nawiercania, a drugą - nowe wysypisko. Komory wysypiskowe w nowej części wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W nowej części studnie wykonywane są metodą nasypową. Studnie w poszczególnych komorach połączone są rurami ze wspólnym kolektorem, oddzielnym dla każdej komory, doprowadzającym biogaz do agregatów biogazowych. Obecnie jest już uruchamiana kolejna komora wysypiskowa.

Zalegający w studniach biogaz jest odsysany przez stację ssaw, a następnie jest doprowadzony do gazowych silników spalinowych. Agregat składa się z silnika gazowego pracującego na wspólnym wale z generatorem synchronicznym oraz układu odzysku ciepła i chłodnic pracujących wtedy, kiedy odzyskiwane ciepło nie jest wykorzystywane. Każdy generator jest podłączony do sieci SN za pośrednictwem oddzielnego transformatora. Stacja SN/Nn posiada antenę, która pozwala na zdalny monitoring stanu łączników i identyfikację stanu pracy agregatów. Czasami, gdy mieszanka metanu jest niewłaściwa, wystąpi awaria lub konieczność wykonania czynności serwisowych w agregatach, biogaz jest spalany w pochodni. Poza koniecznością zapewnienia ciągłości utylizacji szkodliwego dla środowiska biogazu, jest to istotne dla utrzymania stabilnych parametrów produkcji biogazu przez wysypisko.

Stacja transformatorowo-rozdzielcza SN/NnKażdy z agregatów pracujących na wysypisku dostarcza moc około 200 kW. Działają one 24h/dobę. Całość jest zbudowana w systemie przeciwwybuchowym. W razie nieszczelności system automatyki odcina gaz.

W czasie tej wycieczki zapoznano się ze sposobem eksploatowania wysypiska w taki sposób, aby nie było ono szkodliwe dla środowiska. Zaznajomiono się też z procesem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu. Przyszli inżynierowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę praktyczną z zakresu między innymi: prawa, ochrony środowiska, fizyki, biologii, maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego, energoelektroniki, automatyki i elektroenergetyki.

COŚ NA ŻARTY

Wskazanie ważności ekspedycji: 1000kg --> BYŁO WARTO!Przy wejściu na wysypisko dostarczane śmieci są ważone. Postanowiliśmy skorzystać z tej wagi i sprawdzić „ważność” ekspedycji. Waga wskazała 1000 kg!


Bardzo serdecznie dziękujemy drowi inż. Andrzejowi Latko za zorganizowanie wycieczki, a także władzom wysypiska za udostępnienie i przedstawienie obiektu.


Anna Brodala
sem. IX PUE © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: