Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników - wykład na temat robotów mobilnych


Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników - wykład na temat robotów mobilnych


Inauguracja działalności Koła Naukowego Energoelektroników

Za zgodą Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 3 marca 2008 r. rozpoczęło swą działalność przy Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników. Koło zrzesza studentów Wydziału Elektrycznego, w szczególności tych, którzy związani są ze specjalnością PUE na kierunku Elektrotechnika. Aktualnie większość członków Koła stanowią studenci sem. VIII tego kierunku.

Działalność Koła rozpoczęto od wyboru Władz Koła oraz ustalenia zakresu działalności Koła. Decyzją Członków Koła wybrano Zarząd w składzie:

  • Prezes Koła: Adrian WOŹNIAK,
  • Wiceprezes: Adam KUCA,
  • Sekretarz Koła: Agnieszka KOZIARA.

Działalność naukowa Koła obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą energoelektroniką, a w szczególności zagadnienia dotyczące:

  • przekształtników energoelektronicznych,
  • układów sterowania przekształtników,
  • modelowania komputerowego układów energoelektronicznych,
  • przekształcania wysokoczęstotliwościowego,
  • nowoczesnych materiałów i technologii energoelektronicznych.

W ramach działalności Koła przewidywane jest organizowanie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów, organizowanie odczytów i wykładów zaproszonych gości, współpraca z innymi kołami naukowymi (w kraju i za granicą), zajmującymi się podobną problematyką oraz organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym.

Aktualnie Koło oczekuje na umożliwienie uruchomienia strony Koła na serwerze Wydziału Elektrycznego, na której prezentowane będą bieżące informacje z działalności Koła.


Wykład na temat robotów mobilnych

W dniu 16 kwietnia odbyło się zebranie Koła połączone z wizytą w Laboratorium Robotów Mobilnych. Na spotkaniu mgr inż. Maciej Sajkowski przedstawił obszerny wykład na temat robotów mobilnych, ich historii, budowy i zasady działania oraz możliwości. Po wykładzie odbyła się kuluarowa dyskusja dotycząca wykładu oraz pokaz działania robotów i ich możliwości. Wykład oraz dyskusja prowadzone były w języku angielskim. Członkowie Koła pragną jeszcze raz podziękować mgrowi inż. Maciejowi Sajkowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie tej niezwykle interesującej prelekcji.


Mariusz Stępień
Opiekun naukowy Koła © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: