Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746034 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Uroczyste otwarcie Komputerowego Laboratorium Sterowania i Telekomunikacji


Uroczyste otwarcie Komputerowego Laboratorium Sterowania i Telekomunikacji


W dniu 29 czerwca br. o godzinie 14:00 nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnego laboratorium w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) na Wydziale Elektrycznym. Wzięli w nim udział, poza pracownikami Katedry, Szanowni Goście: Dziekani Wydziału Górniczego - Dziekan obecnej kadencji prof. Marian Dolipski i Dziekan kadencji poprzedniej, prof. Krystian Probierz oraz Dziekani Wydziału Elektrycznego: prof. Lesław Topór Kamiński, prof. Paweł Sowa, prof. Stefan Paszek oraz dr inż. Maria Bojarska oraz dyrektorzy Instytutów, kierownicy Katedr oraz ich zastępcy z Wydziału Elektrycznego.

Po krótkim przemówieniu kierownika Katedry KENER, prof. Bogusława Grzesika, który zaprezentował obszary działalności dydaktycznej i badawczej w laboratorium, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Kierownikiem tego laboratorium został dr inż. Tomasz Biskup, w którego zakres zainteresowań naukowych wchodzi teoria i praktyka sterowania mikroprocesorowego.

W części mniej oficjalnej mieliśmy okazję do bezpośredniego zapoznania się z ofertą laboratorium i rozmów kuluarowych. Laboratorium należy zaliczyć do laboratoriów nowoczesnych. Umożliwiać będzie ono prowadzenie zajęć dydaktycznych, program których jest ściśle związany z potrzebami przemysłu i gospodarki. Jest ono wyposażone w 6 zestawów sterowników programowalnych firmy Siemens, zestaw stanowisk laboratorium telekomunikacji, 8 stanowisk laboratorium sterowania mikroprocesorowego z 16-bitowym mikrokontrolerem firmy Renesas oraz odpowiedni zestaw przyrządów pomiarowych i oscyloskopów cyfrowych. W laboratorium realizowane były już częściowo zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim. Obejmowały one głównie zajęcia ze sterowania programowalnego, sterowników mikroprocesorowych, podstaw telekomunikacji oraz zasilaczy elektronicznych i energoelektronicznych. Podobny będzie profil zajęć w semestrze zimowym. Oprócz tego laboratorium służyć będzie studenckim kołom naukowym.

Należy zaznaczyć, że laboratorium zostało ocenione przez studentów bardzo wysoko. Będzie ono sprzyjać utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania, przysparzając atrakcyjności studiom na Politechnice.

Przemówienie kierownika Katedry KENER Prof. Bogusława Grzesika Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej: Prof. L. Topór-Kamiński, Prof. M. Dolipski, Prof. K. Probierz, Prof. B. Grzesik Dyskusje i zapoznanie się z ofertą laboratorium


Bogusław Grzesik
Tomasz Biskup © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: