Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / NADPRZEWODNICTWO - Nowe Laboratorium Nadprzewodnictwa w KENER


NADPRZEWODNICTWO - Nowe Laboratorium Nadprzewodnictwa w KENER


W dniu 15 lipca bieżącego roku o godz. 10:00 zostało uroczyście otwarte Laboratorium Nadprzewodnictwa. Jest to nowe laboratorium funkcjonujące w strukturze Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki KENER na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Na otwarcie laboratorium przybył Dziekan Wydziału Elektrycznego, Prof. Lesław Topór-Kamiński wraz z Prodziekanami - Prof. Pawłem Sową i Prof. Stefanem Paszkiem.

W uroczystości udział wzięli Dyrektorzy Instytutów i ich zastępcy, prof. Tadeusz Skubis, prof. Marian Pasko oraz dr Bogusław Kasperczyk. Obecni byli także licznie pracownicy Katedry na czele z prof. Bogusławem Grzesikiem, kierownikiem Katedry KENER.

Prof. Grzesik powitał gości oraz przedstawił krótki rys historyczny genezy powstania laboratorium. Podkreślił jaką rolę w utworzeniu laboratorium odegrały projekty V i VI Programu Ramowego, którymi kierował i kieruje. W przemówieniu podkreślił wysiłek, jaki włożył on wraz z drem Mariuszem Stępniem w tworzenie laboratorium. Omówił możliwości, jakie stwarza laboratorium oraz plany, jakie są z nim związane, zarówno w zakresie prac badawczych, jak i dydaktyki.

Po powitaniu nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Dziekan prof. L. Topór-Kamiński wspólnie z Kierownikiem Katedry, prof. B. Grzesikiem.

Po przecięciu wstęgi głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Lesław-Topór Kamiński. Odniósł się bardzo pozytywnie do inicjatywy utworzenia tak nowoczesnego laboratorium, podkreślając rolę tego laboratorium w rozbudowywaniu potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału i Uczelni. Pan Dziekan podkreślił też wysoką wartość laboratorium w promocji Wydziału wśród młodzieży, podejmującej decyzje w wyborze Uczelni i kierunku studiów. Na zakończenie przemówienia Dziekan dokonał symbolicznego „chrztu” laboratorium, rozbijając na stole różę zmrożoną ciekłym azotem.

Po wystąpieniu Dziekana nastąpiła prezentacja możliwości laboratorium. Na wstępie dr Mariusz Stępień zaprezentował stanowiska badawcze laboratorium oraz przedstawił proste doświadczenia fizyczne z zakresu nadprzewodnictwa i kriogeniki. Otwarcie zakończyło się dyskusją nad konkretnymi możliwościami, jakie daje laboratorium i badaniami, jakie mogą być prowadzone przez pracowników Wydziału.

Nowo otwarte laboratorium w początkowej fazie działalności służyć będzie przede wszystkim do prac badawczych, realizacji prac dyplomowych z zakresu nadprzewodnictwa oraz będzie siedzibą Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników, w ramach którego działa Sekcja Nadprzewodnictwa i Modelowania Polowego. W niedługim czasie planowane jest wdrożenie laboratorium do planu dydaktycznego dla studentów. Laboratorium, ze względu na swoje wyposażenie oraz możliwość prowadzenia nowoczesnych badań, będzie sprzyjać utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania oraz przysparzać atrakcyjności studiów na Politechnice Śląskiej.

Należy podkreślić, że nowo otwarte laboratorium jest pierwszą tego typu placówką na Uczelni.

Powitanie gości Przecięcie wstęgi Dziekan rozbija zmrożoną różę Pokazy doświadczeń z nadprzewodnictwa i kriogeniki Dyskusja na temat możliwości badań w laboratorium


Bogusław Grzesik
Mariusz Stępień © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: