Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Otwarcie Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych


Otwarcie Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych


W dniu 25 sierpnia br. o godzinie 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie laboratorium naukowo-dydaktycznego Energoelektronicznych Układów Napędowych w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) na Wydziale Elektrycznym. Wzięli w nim udział, poza pracownikami Katedry, Szanowni Goście: Dziekani Wydziału Elektrycznego: prof. Paweł Sowa, prof. Stefan Paszek, dyrektorzy Instytutów, kierownicy Katedr oraz ich zastępcy z Wydziału Elektrycznego.

Spotkanie rozpoczął kierownik Katedry KENER, prof. Bogusław Grzesik, który zaprezentował obszary działalności dydaktycznej i badawczej w laboratorium, omówił źródła finansowania oraz podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania laboratorium. Następnie głos zabrał prof. Paweł Sowa, który pozytywnie ocenił fakt ciągłego rozwoju Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, szczególnie widoczny poprzez otwarcie kolejnego laboratorium w tym roku. Następnie Panowie Dziekani oraz Kierownicy Katedry (kończący kadencję prof. Bogusław Grzesik oraz rozpoczynający kadencję prof. Kazimierz Gierlotka) uroczyście przecięli wstęgę. Kierownikiem laboratorium został dr inż. Jarosław Michalak, który po przecięciu wstęgi omówił szczegóły dotyczące budowy stanowisk, realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz możliwości realizacji prac badawczych i prac dyplomowych.

W części mniej oficjalnej mieliśmy okazję do bezpośredniego zapoznania się z ofertą laboratorium i rozmów kuluarowych. Laboratorium wyposażone jest w:

  • 2 stanowiska z energoelektronicznym napędem prądu stałego i silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym z przemiennika częstotliwości. Układ sterowania przemiennika bazuje na mikrokontrolerze sygnałowym TMS320F2812 i pozwala na badanie różnych algorytmów sterowania;
  • 2 stanowiska z silnikiem prądu stałego, zasilanym z prostownika tyrystorowego oraz silnikiem indukcyjnym klatkowym, zasilanym ze skompensowanego przemiennika częstotliwości AC/DC/AC. Układ sterowania przemiennika czterokwadrantowego AC/DC/AC wykorzystuje kartę sterowniczo-pomiarową DS1104, programowaną z wykorzystaniem Matlaba-Simulinka;
  • stanowisko z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego. Oprogramowanie stanowiska pozwala na badanie algorytmów sterowania silnikiem bezszczotkowym prądu stałego, jak i prądu przemiennego;
  • stanowisko do badania energoelektronicznych układów napędowych z silnikiem indukcyjnym pierścieniowym;
  • stanowisko z trzema serwonapędami firmy Lenze, sterownikiem PLC oraz pulpitem operatorskim, pozwalające na realizację i badanie typowych aplikacji przemysłowych jedno- i wieloosiowych.

Stanowiska pozwalają na realizację prostych ćwiczeń (np. badanie układów rozruchowych), jak również na realizację projektów złożonych, związanych ze sterowaniem silników. Wyposażone są one w szereg przyrządów pomiarowych. Dodatkowo w laboratorium znajdują się oscyloskopy cyfrowe pozwalające na analizę pracy napędów w stanach dynamicznych i statycznych. Laboratorium przeznaczone jest do badań i nauczania z zakresu współczesnych, sterowanych komputerowo napędów energoelektronicznych. W laboratorium realizowane były już częściowo zajęcia dydaktyczne w poprzednim roku w ramach studiów dziennych zaocznych i podyplomowych. Studenci wysoko ocenili szerokie możliwości laboratorium i jego nowoczesność, szczególnie że stanowiska laboratoryjne są zbudowane w technologii wykorzystywanej we współczesnym przemyśle.


Jarosław Michalak


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: