Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745640 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Seminarium naukowe Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników


Seminarium naukowe Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników


W dniach 11-13 grudnia odbyło się Seminarium Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników. Seminarium miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Schronisku PTTK na Hali Lipowskiej, położonym w Beskidzie Żywieckim na wysokości 1320 mnpm. W seminarium uczestniczyło 11 studentów, członków Koła (Bartosz Matłachowski, Łukasz Szyndler, Adam Sokol, Marek Radziszewski, Paweł Musiał, Piotr Pros, Michał Szulc, Krzysztof Kandziora, Przemysław Garbaciak, Bartłomiej Jędrusik oraz Marcin Starczewski) oraz 3 pracowników katedry KENER - prof. Zbigniew Kaczmarczyk, reprezentujący władze Katedry, dr Mariusz Stępień, opiekun SKNE oraz mgr Wojciech Jurczak, opiekun Sekcji Przekształtników i Modelowania Obwodowego.

Seminarium połączone było z wizytą w Zakładzie Automatyki Przemysłowej A. Ozimiński w Radziechowach. Zakład będący celem wizyty produkuje urządzenia energoelektroniczne dla przemysłu wydobywczego o specjalnych wymaganiach eksploatacyjnych. Odbiorcami są kopalnie surowców mineralnych (nie tylko węgla) na całym świecie. Studenci uczestniczący w wizycie zwiedzili halę produkcyjną, zapoznali się ze specyfiką produkowanych urządzeń oraz wymaganiami, jakie muszą one spełniać ze względu na pracę w kopalni oraz spotkali się z założycielem firmy, inż. A. Ozimińskim, absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Część seminaryjna, podzielona na dwie części, odbywała się w schronisku PTTK na Hali Lipowskiej. Uroczystego otwarcia pierwszej części dokonał prof. Z. Kaczmarczyk. Część zasadniczą stanowiły referaty członków Koła, dotyczące przekształtników energoelektronicznych, natomiast na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu mgra Wojciecha Jurczaka dotyczącego właściwości tranzystorów w zastosowaniach do falowników bardzo wysokich częstotliwości. Druga część seminarium obejmowała referaty dotyczące części polowej i nadprzewodnikowej. Końcową część seminarium poprowadził opiekun SKNE, dr Mariusz Stępień, a dotyczyła ona w części dyskusyjnej nowych projektów możliwych do realizacji w bieżącym roku, a w części referatowej możliwości i sposobu realizacji obliczeń w nowym interfejsie oprogramowania ANSYS o nazwie Workbench. Oprócz części seminaryjnej wyjazd obfitował w różne formy wypoczynku i rekreacji.

Seminarium było okazją do zdobycia nowej wiedzy dzięki wizycie w ZAP Radziechowy oraz inspiracją do nowych działań i aktywności w Kole Naukowym. Studenci złożyli deklarację doprowadzenia swoich projektów do końca oraz opracowania na ich podstawie interesujących publikacji naukowych, które stanowić będą faktyczną dokumentację działalności Koła.

Uczestnicy Seminarium składają serdeczne podziękowania Panu Dziekanowi Wydziału Elektrycznego, prof. Lesławowi Topór-Kamińskiemu oraz Kierownikowi Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, Panu prof. Kazimierzowi Gierlotce za wsparcie finansowe, bez którego zorganizowanie seminarium byłoby znacznie trudniejsze.

Obszerną relację zamieszczono na stronie Koła Naukowego.

Spotkanie z inż. A. Ozimińskim Wizyta w ZAP Radziechowy Spotkanie seminaryjne Przed wyjściem na szlak


Mariusz Stępień


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: