Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745632 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Uroczyste przekazanie stanowiska z serwonapędami do Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych


Uroczyste przekazanie stanowiska z serwonapędami do Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych


W dniu 15 grudnia 2009 roku o godzinie 11:00 nastąpiło uroczyste przekazanie stanowiska do badania serwonapędów do laboratorium naukowo-dydaktycznego Energoelektronicznych Układów Napędowych w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Stanowisko to powstało dzięki ofiarności firmy Lenze Polska sp. z o.o., która przekazała nieodpłatnie jego wyposażenie. W spotkaniu udział wzięli, oprócz pracowników Katedry, Szanowni Goście:

  • Przedstawiciele firmy Lenze Polska sp. z o.o.: Prezes Zarządu pan Jerzy Witor oraz panowie Jerzy Sobczak i Adam Depta,
  • Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lesław Topór-Kamiński, prodziekan prof. Stefan Paszek, dyrektorzy Instytutów, kierownicy Katedr oraz ich zastępcy.

Spotkanie rozpoczął kierownik Katedry KENER, prof. Kazimierz Gierlotka, który podziękował firmie Lenze Polska Sp. z o.o. za nieodpłatne przekazanie elementów stanowiska oraz podkreślił, że współpraca między Katedrą i firmą Lenze Polska sp. z o.o. nie ogranicza się jedynie do przekazanego stanowiska. Przykładem mogą być coroczne wykłady dla studentów IX semestru specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii, dotyczące współczesnych zagadnień napędów, prowadzone przez pracowników firmy Lenze. Następnie głos zabrał prezes zarządu Lenze Polska sp. z o.o. pan Jerzy Witor, który przedstawił informacje na temat firmy Lenze w Polsce i na świecie oraz podkreślił, że wykorzystane w stanowisku komponenty są najnowszymi rozwiązaniami i zapoznanie się z nimi pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia inżynierów elektryków, specjalistów od napędu elektrycznego. Jako trzeci głos zabrał Dziekan, prof. Lesław Topór-Kamiński, który podkreślił wagę współpracy uczelni technicznych z przemysłem oraz życzył dalszego rozwoju współpracy. Obie strony podkreśliły chęć jej kontynuowania. Po wstępnych przemówieniach nastąpiło uroczyste uruchomienie stanowiska laboratoryjnego do badania serwonapędów. W dalszej, mniej oficjalnej części, uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami stanowisk i problematyką zajęć dydaktycznych prowadzonych w Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych. Spotkanie było również możliwością do prowadzenia rozmów kuluarowych.

Stanowisko do badania serwonapędów bazuje na następujących komponentach firmy Lenze:

  • dwa przemienniki serwo L-Force 9400 wraz z dwoma silnikami synchronicznymi i zabudowanymi czujnikami ruchu (z dodatkowymi kartami rozszerzeń do sterowania poprzez sieć Ethernet, kartami do realizacji sprzęgu częstotliwościowego oraz modułem bezpieczeństwa),
  • przemiennik częstotliwości L-Force 8400 z silnikiem indukcyjnym klatkowym,
  • sterownik programowlny Lenze EPL-10200,
  • panel operatorski Lenze EPM-HP510,
  • adapter diagnostyczny E94AZCUS,
  • klawiatura diagnostyczna EZAEBK1001.

Uzupełnienie stanowiska stanowi oprogramowanie przekazane nieodpłatnie przez firmę Lenze Polska sp. z o.o., które pozwala na programowanie każdego z komponentów (L-Force Engineer, Driver PLC Developer Studio, HMI Designer). Wszystkie moduły są połączone ze sobą w sieć typu CAN, co pozwala na zapoznanie się studentów ze współczesnymi zagadnieniami układów automatyki.

Stanowisko zostało zbudowane, uruchomione i oprogramowane w ramach pracy dyplomowej pt. „Sterowanie pracą przemienników częstotliwości poprzez sterownik PLC za pomocą sieci CAN w synchronicznych napędach serwo małej mocy”, zrealizowanej przez mgra inż. Tomasza Deptę. Należy zaznaczyć, że posiada ono strukturę umożliwiającą realizację różnorakich zadań w ramach zajęć laboratoryjnych, projektowych i realizacji prac dyplomowych. Stanowisko pozwala na zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi aplikacji serwonapędów jedno- i wieloosiowych, sterowania napędami poprzez sieć CAN, wykorzystania w układach napędowych sterowników PLC oraz wizualizacji w układach automatyki. Układ z napędami Lenze stanowi uzupełnienie istniejących stanowisk w laboratorium o zagadnienia dotyczące serwonapędów, jak również zagadnienia dotyczące współczesnych przemysłowych rozwiązań z zakresu układów automatyki i zastosowania w nich przemienników częstotliwości.

Stanowisko do badania serwonapędów jest wykorzystane w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na stopniu inżynierskim, magisterskim, a także w ramach studiów podyplomowych. W ramach studiów inżynierskich studenci zapoznają się z realizacją zagadnień pozwalających na kształtowanie trajektorii ruchu (profili ruchu) oraz parametryzacją przemiennika serwo do aplikacji jednoosiowych. W ramach studiów magisterskich zapoznają się szczegółowo ze strukturą układu sterowania napędu serwo, wpływem parametrów układu regulacji na jego pracę oraz możliwością wykorzystania sprzężeń wyprzedzających. Dla kierunku studiów magisterskich o specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej oraz dla studiów podyplomowych przewiduje się dodatkowo realizację projektów związanych z tworzeniem wieloosiowych serwonapędów sterowanych z wykorzystaniem sieci przemysłowych.


Jarosław Michalak


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: