Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Studenckie Seminarium Naukowe Orle-Jakuszyce


Studenckie Seminarium Naukowe Orle-Jakuszyce


W dniach 26-28 marca 2010 roku odbyło się tradycyjne dyplomowe Studenckie Seminarium Naukowe specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PUE), kierunku Elektrotechnika, nad którą opiekę sprawuje Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER). Seminarium odbyło się już po raz trzeci w Górach Izerskich, w schronisku Orle w Jakuszycach, które administracyjnie są dzielnicą Szklarskiej Poręby. Góry Izerskie są znanym, największym w Polsce ośrodkiem narciarstwa biegowego.

W Seminarium uczestniczyło 12 studentów semestru dyplomowego PUE (Bartosz Matłachowski, Adam Sokol, Marek Radziszewski, Paweł Musiał, Łukasz Szyndler, Grzegorz Kranz, Jacek Jagiełło, Damian Wiciok, Piotr Pros, Wojciech Mazierski, Krzysztof Mielnik, Piotr Gwardyś) oraz siedmiu pracowników KENER (dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Tomasz Biskup, dr inż. Aleksander Bodora, dr inż. Michał Jeleń, dr inż. Tomasz Stenzel, dr inż. Mariusz Stępień oraz mgr inż. Tomasz Cieśla).

Trzydniowe seminarium rozpoczęło się od wizyty w jedynym w Polsce Muzeum Energetyki w Szklarskiej Porębie, mieszczącym się w budynku starej siłowni wodnej. W muzeum zgromadzono wiele historycznych przedmiotów związanych z pomiarami i eksploatacją sieci energetycznych. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się żarówka z włóknem węglowym Thomasa Alvy Edisona z 1897 r. oraz pozostałości elementów sieci energetycznych z widocznymi efektami zwarć i przebić. Jednym z elementów zwiedzania muzeum była hala maszyn i hydrozespół z dwiema turbinami Francisa o mocach 0,057 MW i 0,099 MW, pracującymi na wspólny generator asynchroniczny, będący sercem przepływowej elektrowni wodnej. Uczestnicy seminarium dziękują firmie EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Jeleniej Górze za udostępnienie muzeum.

Część seminaryjna podzielona była na dwie sesje. Pierwsza odbyła się w piątkowe popołudnie, natomiast druga w sobotnie. Na sesji piątkowej wygłoszonych zostało sześć referatów studenckich, natomiast na sesji sobotniej pięć referatów studenckich, dotyczących prac dyplomowych oraz referat dra inż. Tomasza Biskupa na temat walorów turystycznych i poznawczych alpejskiego pasma górskiego Karawanków. Referaty studenckie dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Bartosz Matłachowski: Badania falownika rezonansowego klasy DE 1kW/13,56MHz (promotor: dr inż. Marcin Kasprzak),
 2. Adam Sokol: Model polowy mikrosilnika prądu stałego z magnesami trwałymi (promotor: dr inż. Mariusz Stępień),
 3. Marek Radziszewski: Analiza strat mocy w rdzeniach amorficznych w funkcji częstotliwości i temperatury w oparciu o pomiar pętli histerezy (promotor: dr inż. Mariusz Stępień),
 4. Paweł Musiał: Badania dynamiki falownika rezonansowego klasy D do nagrzewania indukcyjnego (promotor: dr inż. Marcin Kasprzak),
 5. Łukasz Szyndler: Badania nagrzewnicy indukcyjnej z falownikiem klasy D 1kW/500kHz (promotor: dr inż. Marcin Kasprzak),
 6. Grzegorz Kranz: Koncepcja układu przesyłu energii DC (nN) (promotor: dr inż. Andrzej Latko),
 7. Jacek Jagiełło: Praca generatorowa maszyny dwustronnie zasilanej (promotor: dr inż. Michał Jeleń),
 8. Damian Wiciok: Modele komputerowe struktur sterowania dwusilnikowego napędu pojazdu elektrycznego z silnikami PM BLDC (promotor: dr inż. Janusz Hetmańczyk),
 9. Piotr Pros: Analiza obwodowo polowa przekształtnika typu flyback (promotor: dr inż. Mariusz Stępień),
 10. Wojciech Mazierski: Analiza porównawcza systemów PAM, PDM, PPM (promotor: dr inż. Marian Hyla),
 11. Piotr Gwardyś: Analiza wpływu zmian położenia cewek sprzężonych na transmisję energii elektrycznej w wybranych układach skompensowanych pojemnościowo (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.).

Część rekreacyjna seminarium związana była ściśle ze specyfiką miejsca, w którym odbywało się seminarium. Mimo już nie najlepszych warunków narciarskich (miejscowe oblodzenia i ubytki śniegu), uczestnicy seminarium w zależności od umiejętności i kondycji pokonali na nartach biegowych w ciągu trzech dni dystans do 40 km. W piątek uczestnicy dotarli do granicy polsko-czeskiej na moście w okolicy miejscowości Izerka oraz pokonali niewielkie, ale dość trudne podejście od granicy w kierunku schroniska Orle. W sobotę punktem docelowym była Chatka Górzystów, oddalona o około 7 km od schroniska Orle. Dodatkowym wyzwaniem była zmienna, deszczowo-śnieżna pogoda. W niedzielę uczestnicy pokonali odcinek Orle-Jakuszyce, wybierając w zależności od umiejętności różne poziomy trudności trasy. Dla części uczestników wyjazd był okazją do jednego z ostatnich tej zimy pobiegania na nartach, dla innych pierwszą przygodą z tą na pozór łatwą dyscypliną sportów zimowych. Być może dzięki seminarium powiększy się grono miłośników nart biegowych, a przynajmniej wszyscy będą wiedzieli, że istnieje także inne narciarstwo od popularnego w Polsce narciarstwa podwyciągowego.

Podsumowując należy uznać tegoroczny wyjazd seminaryjny za bardzo udany, o istotnym znaczeniu dydaktycznym, ale także i sportowo-rekreacyjnym. Długoletnia tradycja specjalności PUE i katedry KENER została podtrzymana poprzez tegoroczny wyjazd seminaryjny.

Studenci semestru dyplomowego PUE pragną podziękować Panu Dziekanowi Wydziału Elektrycznego, prof. Lesławowi Topór-Kamińskiemu, za wsparcie finansowe, które ułatwiło zorganizowanie seminarium i przyczyniło się do liczniejszego udziału studentów.


Piotr Pros
Mariusz Stępień © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: