Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Jubileuszowe Naukowe Seminarium Studenckie - Góry Izerskie 2015


Jubileuszowe Naukowe Seminarium Studenckie - Góry Izerskie 2015


W dniach 7-9 stycznia 2015 roku odbyło się tradycyjne Studenckie Seminarium Naukowe studentów semestrów dyplomowych specjalności związanych z KENER, współorganizowane przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Energoelektroników. W tym roku było to seminarium szczególne, wpisujące się w obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego. Najliczniejszą grupę studentów uczestniczących w seminarium stanowili studenci semestru dyplomowego inżynierskiego z kierunku EiT. Swoich przedstawicieli miał także kierunek Elektrotechnika, zarówno na poziomie inżynierskim, jak i magisterskim. Kadra akademicka reprezentowana była przez 8 pracowników Katedry (A. Bodora, T. Biskup, M. Jeleń, M. Kasprzak, A. Latko, M. Sajkowski, T. Stenzel i M. Stępień). Miejscem seminarium była Chatka Górzystów położona w sercu Gór Izerskich.

Trzydniowe seminarium obejmowało część seminaryjną podzieloną na dwa bloki dyskusyjne, część rekreacyjną (obowiązkową i dobrowolną) oraz wizytę w Elektrowni Wodnej zlokalizowanej przy Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie.

W części seminaryjnej zorganizowanej wieczorami pierwszego i drugiego dnia seminarium studenci przedstawili założenia i wyniki realizacji swoich projektów dyplomowych oraz prac magisterskich. Przedstawiono w sumie 11 referatów. Każdy z nich obejmował część prezentacyjną oraz część dyskusyjną. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Chatka Górzystów jest obiektem niezelektryfikowanym i referaty odbywały się w nietypowej atmosferze, przy świecach, a ekranem była kartka papieru A3 zawieszona na ścianie. Ta forma prezentowania okazała się jednak bardzo ciekawa i wygodna do prowadzenia dyskusji na referowane tematy.

Część rekreacyjna seminarium była związana z narciarstwem biegowym, które ze względu na bardzo dobre warunki pogodowe oraz dużą ilość śniegu było formą sportu wręcz obowiązkową. Obowiązkowość wynikała przede wszystkim z konieczności dotarcia do Chatki Górzystów, położonej nieco ponad 10 km od Jakuszyc, czyli najbliższej dostępnej drogi dojazdowej. Stąd każdy uczestnik seminarium, nawet najmniej usportowiony, pokonał co najmniej 20 km na nartach. Część bardziej wytrwałych studentów drugiego dnia seminarium wybrała się w ramach rekreacji dobrowolnej do Schroniska Orle odległego o 5 km, zaliczając do „swojego dorobku” kolejne 10 km narciarstwa. Najbardziej aktywna grupa uczestników, w tym czterech studentów oraz wszystkie osoby z kadry akademickiej, tego dnia udały się na trasę okrężną przez Rozdroże pod Cichą Równią, Samolot i Schronisko Orle. Trasa liczyła około 20 km i przysparzała wielu atrakcji narciarstwa biegowego. Podsumowując dorobek każdej z grup narciarskich, to odpowiednio 20 km (obowiązkowe), 30 km oraz 40 km przebytych na nartach.

Ostatniego dnia seminarium, po dotarciu ze schroniska do autokaru, uczestnicy seminarium udali się na wizytę do Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej. Celem wizyty była funkcjonująca przy muzeum elektrownia wodna. Jest to mała elektrownia dwuturbinowa z generatorem o mocy 160 kW. Uczestnicy seminarium mieli możliwość przyjrzenia się pracującym urządzeniom oraz wypytania pracownika obsługi elektrowni o różne szczegóły jej funkcjonowania. Przedmiotem pytań i dyskusji były zarówno kwestie energetyczne, jak i sprawy sterowania i obsługi urządzeń elektrowni. Wizyta w elektrowni była ostatnim punktem Jubileuszowego Seminarium Naukowego Studentów KENER.

Seminarium wpisuje się w długoletnią tradycję Katedry w zakresie wyjazdów seminaryjnych studentów semestrów dyplomowych. Studenci reprezentujący SKN Energoelektroników otrzymali dofinansowane od Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego. Dofinasowania studentom w ramach Jubileuszu Wydziału udzielił również Dziekan Wydziału, prof. Paweł Sowa. Było to bardzo istotne wsparcie budżetów studenckich, za które studenci składają serdeczne podziękowania, bo dzięki temu w seminarium mogła wziąć udział większa liczba studentów.

Jakuszyce Na trasie Na trasie Schronisko Orle Na trasie Seminarium Seminarium Seminarium Po seminarium Chatka Górzystów Na trasie Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej Elektrownia wodna Elektrownia wodna Jakuszyce - Orle - Chatka Górzystów Chatka Górzystów - Rozdroże pod Cichą Równią - Samolot - Orle - Chatka Górzystów


Mariusz Stępień


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: