Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745635 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Jubileusz 10-lecia Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki


Jubileusz 10-lecia Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki


Bieżący rok akademicki to Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego. Jest to też jednocześnie Jubileusz 10-lecia powstania naszej Katedry, zwyczajowo określanej na Wydziale (zarówno wśród pracowników, jak i studentów) jako KENER. Katedra funkcjonująca wcześniej w strukturze Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej jako Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki z dniem 1 października 2004 r. stała się samodzielną jednostką Wydziału.

Z tej okazji w dniach 26-27 lutego 2015 r. w Istebnej-Kubalonce odbyło się Seminarium Jubileuszowe pracowników Katedry. Data seminarium była jednocześnie okazją do uczczenia okrągłego jubileuszu urodzin prof. Bogusława Grzesika, inicjatora utworzenia Katedry i jej pierwszego kierownika w latach 2004-2009. W seminarium uczestniczyło 21 pracowników katedry, zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych, dwóch byłych pracowników Katedry, obecnie reprezentujących firmę ENEL-PC oraz małżonka szanownego Jubilata. Miejscem seminarium był Zajazd Kubalonka, zwany dawniej Karczmą u Michała, położony na przełęczy Kubalonka. Zajazd ten był już wcześniej miejscem seminariów studenckich organizowanych przez Katedrę.

Pierwszy dzień seminarium, czwartek, obejmował część rekreacyjną, kolację koleżeńską wraz z częścią seminaryjną, a na zakończenie nieformalne spotkanie koleżeńskie przy ognisku. Część rekreacyjna organizowana była według preferencji uczestników seminarium. Były to głównie narty biegowe oraz trekking. Ze względu na warunki pogodowe obydwie formy były dość wymagającą formą rekreacji.

Część seminaryjna spotkania obejmowała cztery referaty. Na początku kierownik Katedry prof. Kazimierz Gierlotka przedstawił genezę powstania Katedry i historię jej funkcjonowania w zmieniającej się strukturze Wydziału, aż do powstania samodzielnej jednostki. Omówił też sylwetki najważniejszych osób, mających wpływ na kierunki rozwoju Katedry, w tym sylwetkę prof. Zygmunta Kuczewskiego.

Drugi referat dotyczył również historii Katedry, ale już tej znacznie nowszej, związanej z osobą prof. Bogusława Grzesika. W referacie, bazującym przede wszystkim na materiale graficznym, dr Mariusz Stępień przybliżył sylwetkę profesora Grzesika oraz jego piętnastu doktorantów. Należy podkreślić, że z tego licznego grona doktorantów profesora, dwóch uzyskało już habilitację. Referat nawiązywał do osoby prof. Bogusława Grzesika, dlatego też po jego zakończeniu uczczono Jubileusz urodzin Profesora. W imieniu pracowników Katedry prof. Kazimierz Gierlotka przekazał Jubilatowi pamiątkową grafikę, opatrzoną dedykacją i podpisami wszystkich pracowników, a prof. Zbigniew Kaczmarczyk, w imieniu Dziekana, prof. Pawła Sowy, odczytał i przekazał list gratulacyjny.

Kontynuując część seminaryjną głos zabrał prof. Bogusław Grzesik. Odniósł się w swoim referacie do perspektyw rozwoju elektrotechniki, a w tym i energoelektroniki, bazując na dokumencie określanym jako „Mapa drogowa rozwoju elektrotechniki”, a opracowanym przez Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Na zakończenie swojego referatu prof. Grzesik poprosił dra Henryka Kołodzieja, Prezesa Zarządu Enel-PC, o skomentowanie tego dokumentu z punktu widzenia przedsiębiorcy branży elektrotechnicznej.

Część seminaryjną zamknął referat dra hab. Marcina Kasprzaka poświęcony historii seminariów wyjazdowych, organizowanych od wielu lat przez Zakład, a później Katedrę. Referat dotyczył zarówno wyjazdów seminaryjnych pracowników, jak i seminariów studenckich, w szczególności specjalności PUE, nad którą opiekę sprawują pracownicy Katedry. Referat zilustrowany obszernym materiałem graficznym wzbudził wiele emocji wśród uczestników seminarium, przywołując zapomniane historie i wesołe sytuacje sprzed lat.

Po części seminaryjnej miała miejsce dyskusja koleżeńska, która przy płonącym w Chacie Regionalnej ognisku trwała do późnych godzin nocnych (a w zasadzie do wczesnych godzin porannych).

Na zakończenie seminarium, w piątkowe przedpołudnie, odbył się kulig z Kubalonki na Stecówkę. Część pracowników, zamiast kuligu, wybrała narty śladowe. Obydwie grupy spotkały się na Stecówce. Tam miało miejsce pamiątkowe zdjęcie, spacer i powrót na Kubalonkę, skąd po obiedzie uczestnicy wrócili do Gliwic. Wyjazd sfinansowany został z środków własnych uczestników.

Seminarium podsumowujące dziesięć lat funkcjonowania Katedry było ważnym wydarzeniem, wpisującym się w historię Katedry. Było pierwszym tego typu spotkaniem poza Katedrą, w którym uczestniczyli niemalże wszyscy jej pracownicy. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania integracyjne na stałe wpiszą się w kalendarz Katedry, wzmacniając integrację środowiska Katedry, a tym samym podnosząc jej potencjał naukowy i dydaktyczny.

Prof. Gierlotka otwiera seminarium Prof. Grzesik wznosi toast za pomyślność Katedry Referat prof. Gierlotki o historii Katedry Referat dra Stępnia o doktorantach prof. Grzesika Prof. Gierlotka wręcza Jubilatowi pamiątkową grafikę Prof. Grzesik dziękuje za życzenia Prof. Kaczmarczyk wręcza list gratulacyjny od Dziekana Prof. Gierlotka wręcza kwiaty p. Auguścik Pamiątkowe zdjęcie uczestników seminarium Referat prof. Grzesika o przyszłości energoelektroniki Dr Kołodziej mówi o przemysłowych aspektach rozwoju nauki Referat dra Kasprzaka o historii seminariów Katedry Tort jubileuszowy Dyskusje w części nieformalnej seminarium Uczestnicy seminarium na Stecówce


Marcin Kasprzak
Mariusz Stępień © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: