Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Zmarł nasz kolega dr inż. Jacek Junak


Zmarł nasz kolega dr inż. Jacek Junak


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.05.2016 r. odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie dr inż. Jacek Junak. Był On związany z Wydziałem Elektrycznym przez wiele lat.

W 1988 uzyskał z wyróżnieniem świadectwo dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu. Studiował na Wydziale Elektrycznym w latach 1988-1993. W 1993 r. ukończył studia na kierunku Elektrotechnika, specjalność Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, uzyskując tytuł mgr inż. Przez następne 8 lat pracował w Zakładzie Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki prowadząc badania naukowe zakończone obroną w 2001 r. pracy doktorskiej pt. „Analiza możliwości zastosowania falownika klasy E z tranzystorami MOSFET do wysokoczęstotliwościowego nagrzewania indukcyjnego”, zrealizowaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Bogusława Grzesika. W tym okresie dał się poznać jako bardzo dobry dydaktyk, sumienny i pełen inwencji badacz, a także jako życzliwy i lubiany kolega. Uczestniczył w projekcie UE Tempus S-JEP-09328-95, w wyniku czego powstało Studium Kształcenia Ustawicznego, którym kierował. W ramach projektu Tempus ukończył kursy doskonalące w zakresie odnawialnej energii oraz zarządzania projektami. W 1993 odbył miesięczny staż naukowy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Trewirze. Po uzyskaniu doktoratu podjął pracę w Institute of Electrotechnics, Rostock University w Niemczech, gdzie był zaangażowany w realizację projektów badawczych z Max-Planck Institute of Plasma Physics w Greifswald.

W latach 2004-2008 pracował jako projektant w Research and Development Group of Siemens VDO Automotive w Würzburgu w Niemczech, a od 2008 był ekspertem w dziedzinie napędu elektrycznego w Advanced Development Department of Brose Company również w Würzburgu.

Zajmował się badaniami maszyn elektrycznych, aktuatorów i systemów dla zastosowań w przemyśle samochodowym. Od 2014 r. był zaangażowany w projekty związane z koncepcją alternatywnego napędu i jego komponentów. Był autorem pond 60 artykułów naukowych i uzyskał ponad 25 patentów dotyczących samochodowych systemów napędowych.

Brał udzial w projektach europejskich realizowanych w Politechnice Śląskiej (TEMPUS). Umożliwił również realizację praktyk wielu studentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W zmarłym tracimy światowego formatu uczonego i kolegę.


Koledzy z Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki KENER


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu przy ul. Piekarskiej w środę 25. maja po mszy św. odprawionej w kaplicy o godz. 12. © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: