Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746026 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Katedra KENER gospodarzem sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD2016


Katedra KENER gospodarzem sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD2016


W dniach 12-14 maja 2016 Katedra KENER była gospodarzem odbywającego się na Politechnice Śląskiej cyklicznego sympozjum naukowego pod nazwą „Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016”. Wzięło w nim udział prawie 60 uczestników, w tym 38 spoza Politechniki Śląskiej, głównie kierowników ośrodków i zespołów związanych z działalnością naukową i dydaktyczną w zakresie energoelektroniki większości polskich uczelni technicznych. Szczególnym gościem był prof. Henryk Tunia, inicjator i honorowy przewodniczący sympozjum, absolwent Politechniki Śląskiej z roku 1950.

Sympozjum „Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce” jest cyklicznym spotkaniem osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energoelektroniką. Sympozjum organizowane jest od 1995 roku przez różne ośrodki akademickie w Polsce. Organizatorem tegorocznej jubileuszowej 15-tej edycji Sympozjum, która odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej, prof. Andrzeja Karbownika, była Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER). Było to już drugie sympozjum organizowane przez zespół z Politechniki Śląskiej. Poprzednio ENiD gościł w naszej uczelni w 1999 roku.

W pierwszym dniu Sympozjum odbywało się na Wydziale Elektrycznym. Pierwszym wydarzeniem była sesja inauguracyjna, podczas której uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Paweł Sowa. Następnie, podczas sesji plenarnej prof. Bogusław Grzesik przedstawił historię 50 lat energoelektroniki na naszej uczelni i nakreślił perspektywy dalszego jej rozwoju. Po obiedzie uczestnicy odwiedzili laboratoria Katedry KENER, a następnie zwiedzili Radiostację Gliwicką. Wieczorem, w kompleksie zamkowym w Tarnowskich Górach, gdzie odbywała się dalsza część Sympozjum, miała miejsce kolacja powitalna. Uświetnił ją swoim występem zespół Endlers z Bielska-Białej, mający w swoim składzie absolwentów Wydziału Elektrycznego naszej uczelni.

Drugi dzień obrad poświęcony był prezentacji ośrodków akademickich i prowadzonych w nich badań. Zaprezentowane zostały m.in. referaty pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Białostockiej. Równolegle do tej sesji odbywała się sesja posterowa, na której swoje badania prezentowali doktoranci i młodzi pracownicy Katedry KENER. Tego dnia jubileusz urodzin świętował prof. Czesław Kowalski z Politechniki Wrocławskiej - były życzenia i okolicznościowy tort podczas przerwy w obradach. Wczesnym popołudniem odbyła się sesja przemysłowa, w której zaprezentowały się firmy współpracujące z Katedrą KENER. Referaty w ramach tej części wygłosili: p. Tomasz Kądziołka z MESco, p. Adam Ruszczyk z ABB i p. Grzegorz Ombach z Qualcomm. Późnym popołudniem uczestnicy Sympozjum wzięli udział w zwiedzaniu Kopalni Guido w Zabrzu. Zwiedzanie poziomu „320” spotkało się ze sporym zainteresowaniem uczestników Sympozjum, w szczególności, że dla większości z nich była to pierwsza wizyta na takiej głębokości pod ziemią. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której miał miejsce występ Chóru Męskiego „Calvi Cantores” kierowanego przez p. Tomasza Sadownika.

Ostatniego dnia Sympozjum, podczas sesji plenarnej, prof. Roman Barlik przedstawił referat dotyczący obecnie obowiązujących procedur awansowych w nauce. Były to bardzo istotne informacje, zarówno dla osób przygotowujących się do obrony doktoratu, jak i tych na bardziej zaawansowanym etapie kariery naukowej. Ostatnim elementem Sympozjum była sesja dydaktyczna. Wygłoszone zostały cztery referaty, które uzupełniła bardzo obszerna dyskusja. Wskazano na potrzebę częstszych i bardziej szczegółowych dyskusji dotyczących zagadnień dydaktycznych związanych z energoelektroniką.

Sympozjum okazało się bardzo owocnym i potrzebnym forum dyskusji dotyczących zagadnień energoelektroniki. Na jego potrzeby opracowany został ponad 170 stronicowy zeszyt z materiałami konferencyjnymi. O potrzebie organizowania takich wydarzeń świadczy fakt, że odbywające się początkowo w cyklu dwuletnim Sympozjum od 5 lat odbywa się corocznie. Jego kolejną, 16 edycję zaplanowano na 2017 rok. Tym razem gospodarzem będzie Politechnika Poznańska.

Uczestnicy ENid 2016


Mariusz Stępień


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: