Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Dr inż. Mariusz Stępień w Zarządzie Oddziału Magnetics PS IEEE


Dr inż. Mariusz Stępień w Zarządzie Oddziału Magnetics PS IEEE


Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Mariusz Stępień, wybrany został do Zarządu Oddziału Magnetics (MAG-033) Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2018-2019. Dr Stępień będzie pełnił w Zarządzie funkcję Sekretarza/Skarbnika. Odpowiedzialny będzie m.in. za opiniowanie wniosków o „sponsoring techniczny” dla konferencji branżowych oraz sprawozdawczość i kontrolę finansów Oddziału.

Oddział Magnetics jest jednym z 20 oddziałów Polskiej Sekcji IEEE afiliowanym przy IEEE Magnetics Society (jednym z 10 europejskich Oddziałów tego Towarzystwa). Oddział ten skupia około 40 członków Polskiej Sekcji z całej Polski. Spotkania Oddziału odbywają się dwa razy do roku w różnych ośrodkach akademickich i przemysłowych. Obecnie funkcję przewodniczącego Oddziału pełni dr inż. Radosław Jeż z ABB (absolwent i doktorant naszego Wydziału), a funkcję zastępcy przewodniczącego dr inż. Wojciech Pluta z Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji na temat oddziału można znaleźć na stronie internetowej http://ieeemagnetics.pl/.

Dr Stępień jest członkiem IEEE od 2012 r. i od 2014 r. posiada status Senior Member (przyznawany członkom z co najmniej 10-letnim stażem zawodowym). Oprócz członkostwa ogólnego w IEEE jest członkiem czterech towarzystw: IEEE Magnetics Society, IEEE Council on Superconductivity, IEEE Industrial Electronics Society oraz IEEE Young Professionals.

Należy wspomnieć, że Polska Sekcja IEEE kierowana przez prof. Mariusza Malinowskiego z Politechniki Warszawskiej jest bardzo aktywnym członkiem Regionu 8 IEEE. Ostatnio, na posiedzeniu zarządu Regionu 8 IEEE w Atenach, otrzymała „2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award”. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, które docenia wysiłek wszystkich członków Polskiej Sekcji w rozwoju i integracji środowiska naukowo-technicznego przez ostatnie lata w obszarach działalności naukowej, seminariach i konferencjach, współpracy z innymi organizacjami technicznymi, a także zaangażowanie w działalność studencką oraz na rzecz historii techniki.


Zbigniew Kaczmarczyk


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: