Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 778153 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Seminarium upowszechniające rezultaty projektów Erasmus+ realizowanych w KENER


Seminarium upowszechniające rezultaty projektów Erasmus+ realizowanych w KENER


W dniu 17 grudnia 2019 w KENER odbyło się seminarium upowszechniające realizację i rezultaty projektów Partnerstwa Strategicznego Erasmus+ KA2, które są lub do niedawna były realizowane przez naszą uczelnię. Ze względu na specyfikę projektów, w seminarium udział wzięli głównie dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i średnich z sąsiedztwa Politechniki. Reprezentowane były następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 5, Pyskowice,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Gliwice,
  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Gliwice,
  • Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski.

W trakcie seminarium omówiono strukturę, podstawowe działania projektowe i uzyskane rezultaty z czterech projektów dydaktycznych Partnerstwa Strategicznego, czyli akcji KA2 programu Erasmus+. Trzy z nich realizowane były na Wydziale Elektrycznym (koordynator: Mariusz Stępień), a jeden na Wydziale Organizacji i Zarządzania (koordynator: Joanna Bartnicka) Politechniki Śląskiej.

Przedmiotem dyskusji na seminarium były następujące projekty:

  • Development of innovative Training contents based on the applicability of virtual reality in the field of stroke rehabilitation (Brain4Train),
  • Efficient cooperation for school education oriented to technological development (EduTech),
  • Social and Physical Inclusion of Paraplegic Youth by Using Virtual Reality (VR4Inclusion),
  • Young Rescuer Academy of First Aid and Lifesaving (Read2Aid).

W przypadku pierwszego projektu, który miał charakter innowacji zaprezentowano głównie, oprócz struktury i celów projektu, rezultaty innowacji projektowej w postaci platformy treningowej. Pozostałe trzy projekty realizowane były w charakterze projektów wymiany dobrych praktyk, stąd rezultatem projektów była głównie dyskusja w zakresie dobrych praktyk jakie w poszczególnych projektach zostały zaobserwowane oraz planów wdrożenia tych obserwacji w działaniach edukacyjnych poszczególnych podmiotów.

Ważnym elementem seminarium były prezentacje Biura Projektów Edukacyjnych (CZP5) Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej przedstawione przez p. Annę Rużeńską, a dotyczące struktury projektów realizowanych w Politechnice Śląskiej oraz zasad i struktury realizacji projektów edukacyjnych, głównie w ramach programu Erasmus+ pod kątem perspektywy nowego naboru wniosków planowanego w roku 2020.

Seminarium zakończyło się wizytą uczestników w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie funkcjonowanie szkoły przybliżyła Pani Dyrektor Małgorzata Borysławska oraz wspólnym obiadem.


Mariusz Stępień


 © 2002 - 2022 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: