Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745635 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Studenckie Seminarium Naukowe PUE 2006


Studenckie Seminarium Naukowe PUE 2006


Schronisko na Wielkiej RaczyW dniach 24-25 marca bieżącego roku w schronisku PTTK na Wielkiej Raczy odbyło się Studenckie Seminarium Naukowe X semestru specjalności PUE. W seminarium wzięło udział 15 studentów i 12 pracowników Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER).

Na seminarium dyplomowym zostały wygłoszone przez studentów referaty dotyczące realizowanych prac dyplomowych:

  1. Tomasz Kmiecik: Uniwersalny terminal symulacyjny przeznaczony do współpracy ze sterownikami logicznymi (promotor: dr inż. Aleksander Bodora),
  2. Mariusz Trzaskalik: Porównanie bezczujnikowych układów sterowania silnikiem asynchronicznym (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.),
  3. Krystian Kukuczka: Sterowanie silnika indukcyjnego za pomocą falownika prądu (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.),
  4. Tomasz Dobisz: Sterowanie serwonapędów (promotor: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl.),
  5. Krzysztof Rusin: Przekształtniki DC-DC w systemach z ogniwami słonecznymi (promotor: dr inż. Andrzej Latko),
  6. Radosław Żelazny: Przekształtnik AC-DC typu PFC (promotor: dr inż. Marcin Kasprzak),
  7. Wojciech Przyłucki: Pomiar parametrów tranzystorów MOSFET i porównanie ich z danymi katalogowymi (promotor: dr inż. Zbigniew Kaczmarczyk),
  8. Krzysztof Kotowski: Filtry pasywne LC (promotor: prof. dr hab. inż. Marian Pasko).

Wystąpienie Krystiana KukuczkiReferatom towarzyszyła burzliwa dyskusja pozwalająca na przygotowanie się do przyszłej obrony pracy magisterskiej oraz wskazanie problemów, które powinny być uwzględnione w dalszym procesie realizacji pracy dyplomowej.

Referat prof. Grzesika
Wystąpienie Radka Jeża

Po wystąpieniach studentów, mgr inż. Radosław Jeż przedstawił referat pt. Sprawozdanie z pobytu w Centro Ricerche (CRF), w którym podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi wrażeniami z pobytu w Turynie, gdzie przebywał na stażu naukowym w firmie Fiat w ramach programu Leonardo da Vinci. Następnie mgr inż. Marcin Zygmanowski wygłosił referat pt. Sterowanie przekształtników wielopoziomowych - idea i realizacja, w którym autor przybliżył uczestnikom seminarium tematykę realizowanej przez siebie pracy doktorskiej. Ostatni referat seminarium został wygłoszony przez dr hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na temat realizowanego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki projektu pt. Kondycjoner z cewką z nadprzewodnika wysokotemperaturowego (HTS) - projekt europejski HIPOLITY. Również i te referaty były kanwą do długiej i intensywnej dyskusji. Przedyskutowane zostały wszechstronnie zaprezentowane problemy naukowe. Naturalnie, ze zrozumiałym zainteresowaniem studentów spotkał się referat Radka Jeża, który nakreślił wszystkie szczegóły swojego stażu w Centrum Badawczym Fiata w Turynie. Znaczna część Jego wystąpienia poświęcona była pracy badawczej, którą tam realizował. Była to analiza wybranych aspektów zgrzewania rezystancyjnego punktowego, realizowanego za pomocą głowicy zgrzewalniczej (z serwomotorem). Analiza była prowadzona za pomocą metody elementów skończonych i oprogramowania MEGA Software. Uzyskane wyniki zostały ocenione wysoko i zostaną wykorzystane przez koncern do udoskonalenia technologii produkcji.

Na trasieNie mniej interesująca część Radka prezentacji to sprawy pozanaukowe. Zaprezentował nam długą historię rozwoju włoskiego przemysłu samochodowego na przykładzie Fiata. Z dużym znawstwem opowiedział o historii Turynu i związanej z tym miastem historii Włoch. Dwa pozostałe referaty pracowników KENER również wzbudziły duże zainteresowanie. Wszyscy mieli niecodzienną sposobność zapoznania się z tą częścią badań Katedry, która była poświęcona zastosowaniu nadprzewodnika wysokotemperaturowego (HTS) do kondycjonowania energii elektrycznej.

KadraPoza częścią oficjalną, związaną z referowaniem prac, należy podkreślić turystyczny i sportowy aspekt seminarium. Zgodnie z wieloletnią tradycją wyprawa miała charakter narciarski. Wszyscy uczestnicy mieli narty zjazdowe lub śladowe (własne lub wypożyczone). Na wspaniałych stokach Oszczadnicy wprawialiśmy się w najnowszą technikę narciarstwa zjazdowego - karwing. Tego roku pogoda wyjątkowo dopisała, co widać zresztą na zamieszczonych fotografiach. Grupa narciarzy-turystów w składzie: A. Bodora i T. Biskup miała okazję na przewędrowanie grzbietem granicznym od Wielkiej Raczy w kierunku Przegibka ze zjazdem do doliny potoku Śrubita. Dla każdego turysty takie chwile wędrówki w dzikim krajobrazie zimowym Beskidów, z dala od hałaśliwych centrów narciarstwa podwyciągowego, są niezwykle przyjemne. Wycieczka zakończyła się bez strat własnych.

Do części nieoficjalnej można również zaliczyć wieczorne rozmowy integracyjne, na tematy naukowe i nie tylko. Seminarium oceniliśmy jako niezwykle udane a przyczynił się do tego wspaniały naturalny klimat schroniska na Wielkiej Raczy. Wszyscy byli zgodni co do jednego - Seminarium nasze należy kontynuować i utrzymywać ponad 30-letnią tradycję.


Janusz Hetmańczyk


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: