Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Relacja z obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. M. Stępnia


Relacja z obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. M. Stępnia


Referowanie pracy
Przedstawienie opinii recenzentów
Widownia

Dnia 21 marca 2006 r. o godzinie 11.00 w sali 615 Wydziału Elektrycznego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Stępnia pt. Analiza właściwości oraz optymalizacja konstrukcji transformatora energoelektronicznego z uzwojeniami koncentrycznymi silnie sprzężonymi.

Część jawną nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Elekrycznego otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński, prof. Pol. Śl. Następnie mgr inż. Mariusz Stępień przedstawił główne zagadnienia swojej pracy doktorskiej. Po tym wystąpieniu głos zabrali recenzenci bronionej rozprawy: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak z Politechniki Łódzkiej i prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka. W opini recenzentów praca reprezentowała bardzo wysoki poziom ze względu na prezentowane nowatorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne.

Po przedstawieniu uwag dotyczączych rozprawy i przedstawieniu na nie odpowiedzi przez doktoranta, rozpoczęła się publiczna dyskusja. Dyskusja była długa i bardzo interesująca, a liczne pytania wskazywały na duże zainteresowanie tematem rozprawy i prezentowanymi w niej wynikami.

Po części jawnej posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego była część niejawna, na której przyjęto obronę rozprawy mgr inż. Mariusza Stępnia, a poźniej nadano mu tytuł doktora.


Marcin Zygmanowski


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: