Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Nowa pozycja dydaktyczna: Marian Hyla, "Radioelektronika"


Nowa pozycja dydaktyczna: Marian Hyla, "Radioelektronika"


Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ukazał się podręcznik pt. Radioelektronika - ćwiczenia laboratoryjne autorstwa dra Mariana Hyli. Jest to całkowicie nowa pozycja, przeznaczona do nowo powstałego laboratorium. Podręcznik recenzował prof. dr hab. inż. Wojciech Antoni Lipiński, wybitny specjalista w zakresie elektroniki, informatyki i radiotechniki.

Radioelektronika - ćwiczenia laboratoryjneKsiążka zawiera materiał niezbędny do realizacji zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Radiotechnika. Przedmiot jest prowadzony na studiach dziennych, kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektryczny), zakres dyplomowania Systemy Teleinformatyczne, semestr VI. Podręcznik jest ściśle związany z laboratorium. Zostało ono zaprojektowane, zbudowane i uruchomione samodzielnie przez dra Hylę. Stanowiska laboratoryjne tworzone są w zależności od potrzeb z 16 modułów. Jest to 12 modułów zasadniczych oraz 4 moduły pomocnicze (Układy pomocnicze). Fotografię jednego z modułów zamieszczono na okładce podręcznika.

Podręcznik zawiera opis 9 ćwiczeń. Każde ćwiczenie złożone jest z części teoretycznej, części symulacyjnej (Spice) oraz części praktycznej. Część symulacyjna pozwala ugruntować wiedzę, która będzie weryfikowana praktycznie. Część praktyczna zawiera opis układu laboratoryjnego oraz program ćwiczenia. W każdym ćwiczeniu autor zamieścił uwagi, odnoszące się do sprawozdania oraz pytania kontrolne. Ostatnia część ćwiczenia to starannie dobrana literatura. Treść książki odpowiada ściśle informacjom podanym w spisie treści:

  • Ćwiczenie 1 - Modulacja amplitudy,
  • Ćwiczenie 2 - Demodulacja amplitudy,
  • Ćwiczenie 3 - Modulacja częstotliwości i fazy,
  • Ćwiczenie 4 - Demodulacja częstotliwości i fazy,
  • Ćwiczenie 5 - Modulacja sygnałów cyfrowych,
  • Ćwiczenie 6 - Demodulacja sygnałów cyfrowych,
  • Ćwiczenie 7 - Pętla synchronizacji fazowej,
  • Ćwiczenie 8 - Automatyczna regulacja wzmocnienia,
  • Ćwiczenie 9 - Obwody nadawcze i odbiorcze,
  • Dodatek - Układy pomocnicze.

Autor, dr Marian Hyla, jest adiunktem w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Radioelektronika jest obszarem Jego zainteresowań naukowych i inżynierskich. Wiedzę w obszarze radioelektroniki zdobył opracowując centralne, wielowarstwowe sterowanie i monitorowanie jakości energii elektrycznej w rozproszonym systemie przemysłowym dla kilkunastu wielkich zakładów przemysłowych, m.in. dla przemysłu wydobywczego (zakłady o sieci elektroenergetycznej o mocy kilkudziesięciu megawatów i kilkudziesięciu tysiącach zatrudnionych). Do realizacji sterowania zastosował i sprawdził w warunkach rzeczywistych radiowe systemy transmisji i zbierania danych. W tych systemach radiowych zastosował autorskie rozwiązania sprzętowe i programowe dla kodowania sygnałów i ich ochrony przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Wiedza w zakresie radioelektroniki została potwierdzona niezawodnym, kilkuletnim funkcjonowaniem. Zdobyta i potwierdzona wiedza, odzwierciedlona w opracowanym przez dra Hylę wykładzie i laboratorium radioelektroniki, stanowi znakomity dorobek Autora.

Marian Hyla: Radioelektronika - ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006, ISBN 83-7335-308-9, 121 stron.


Tomasz Biskup


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: