Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746040 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Udział w zadaniu 45 "Energooszczędne Oświetlenie w Budynkach"


Udział w zadaniu 45 "Energooszczędne Oświetlenie w Budynkach"


W dniach 20-21.10.2005 odbyło się w Paryżu spotkanie robocze rozpoczynające prace w ramach zadania 45 Międzynarodowej Agencji Energii IEA (International Energy Agency Annex 45) - Energooszczędne Oświetlenie w Budynkach (Energy Efficient Electric Lighting for Buildings). Zadanie to po pierwszym spotkaniu w Helsinkach w dniach 5-6.04.2004, określającym jego założenia i cele do osiągnięcia, zostało zaakceptowane w czerwcu 2004 przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee). Do tej pory odbyły się 3 spotkania ekspertów, podczas których wygłoszono szereg referatów prezentujących światowe trendy w technice oświetleniowej i na których nastąpiła wymiana doświadczeń i omówienie zadań realizowanych przez uczestników zadania 45. Ostatnie spotkanie miało miejsce w dniach 6-7.04.2006 w Bartenbach LichtLabor w Aldrans k/Innsbrucka w Austrii. W zadaniu 45 ze strony naszej Katedry aktywnie uczestniczy dr inż. Zbigniew Mantorski

Szczegółowych informacji o realizowanym zadaniu i jego uczestnikach można uzyskać na stronie Laboratorium Oświetleniowego Uniwersytetu Technicznego w Helsinkach (Helsinki University of Technology). Na stronie tej można również zapoznać się z wygłoszonymi referatami. Informacje o realizowanym zadaniu są również publikowane w Newsletter, wydawanym co pół roku. Zadaniem kieruje (operating agent) prof. Liisa Halonen.

Geneza zadania 45

Na potrzeby oświetleniowe, w zależności od stopnia zaawansowania kraju, przeznacza się od kilku do kilkudziesięciu procent całości użytkowanej energii elektrycznej. Stąd problem jej oszczędzania, właściwego użytkowania i przewidywania trendów rozwojowych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i spraw związanych z ochroną środowiska (ograniczenie emisji do atmosfery). Współcześnie stosowane energooszczędne źródła światła niejednokrotnie w niekorzystny sposób oddziaływują na sieci zasilające i problem ten nie może być pomijany w analizach dotyczących jakości energii w sieciach.

Cel zadania
  • Rozwój i przyspieszenie stosowania energooszczędnych, wysokiej jakości technologii oświetleniowych, ich integracja z innymi systemami stosowanymi w budownictwie i spowodowanie, że te technologie będą wybierane przez projektantów, właścicieli i użytkowników budynków.
  • Ocena i udokumentowanie technicznych możliwości istniejących i przyszłych technologii oświetleniowych.
  • Ocena i udokumentowanie barier utrudniających zastosowanie energooszczędnych technologii oraz określenie środków umożliwiających ich pokonanie.
Struktura zadania
Struktura zadania 45


Zbigniew Mantorski


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: