Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 746030 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Relacja z seminarium z przedmiotu Odnawialne Źródła Energii studentów IX semestru PUE w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach


Relacja z seminarium z przedmiotu Odnawialne Źródła Energii studentów IX semestru PUE w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach


Dnia 13.10.2006r studenci IX semestru w ramach seminarium z przedmiotu Odnawialne Źródła Energii zapoznali się z funkcjonowaniem Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Opiekunem i zarazem organizatorem wycieczki był prowadzący ten przedmiot dr inż. Andrzej Latko. Celem wycieczki było zapoznanie się z elektrownią biogazową i procesem wytwarzania biogazu ze ścieków komunalnych.

Widok oczyszczalni
Widok oczyszczalni:
1. Muzeum Techniki Sanitarnej
2. Główna pompownia ścieków i budynek krat
3. Piaskowniki przedmuchiwane wirowe
4. Osadniki wstępne z komorą rozdziału
5. Zagęszczacze osadu wstępnego z pompownią
6. Reaktory biologiczne
7. Osadniki wtórne i komora rozdziału
8. Pompownia osadu wtórnego
9. Zbiornik osadów
10. Komory fermentacyjne zamknięte
11. Stacja odsiarczania biogazu
12. Zbiornik biogazu
13. Pochodnia
14. Budynek operacyjny z kotłownią
15. Stacja do odwadniania osadu
16. Pole magazynowania osadu
17. Stacja dozowania PIX
18. Budynek administracyjno-techniczny i laboratorium
19. Magazyn, garaże i warsztaty
20. Punkt pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych
21. Wylot ścieków oczyszczonych
22. Rzeka Kłodnica
23. Laguna osadowa

W pierwszej kolejności zapoznawaliśmy się z Główną Pompownią Ścieków (jej wydajność wynosi około 50 tys. m3 na dobę) oraz zwiedzaliśmy Muzeum Techniki Sanitarnej.

Główna Pompownia Ścieków
Główna Pompownia Ścieków (2)
Piaskowniki przedmuchiwane wirowe przy Głównej Pompowni Ścieków
Piaskowniki przedmuchiwane wirowe przy Głównej Pompowni Ścieków (2)
Zwiedzanie Muzeum
Zwiedzanie Muzeum (1)
Zwiedzanie Muzeum
Zwiedzanie Muzeum (1)

W Muzeum Techniki Sanitarnej uczestnicy seminarium dowiedzieli się, w jaki sposób następuje oczyszczanie ścieków. Na poniższym rysunku w sposób uproszczony przedstawiono proces oczyszczania ścieków w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Schemat oczyszczania ścieków w COŚ w Gliwicach
Schemat oczyszczania ścieków w COŚ w Gliwicach

Później mogliśmy już na własne oczy/nosy zaobserwować przebieg tego procesu:

Reaktor biologiczny
Reaktor biologiczny (6)
Reaktor biologiczny
Reaktor biologiczny (6)
Osadnik wtórny
Osadnik wtórny (7)
Stacja dozowania PIX, a w tle zielone komory fermentacyjne zamknięte i czarny z prawej strony zbiornik buforowy biogazu
Stacja dozowania PIX (17), a w tle zielone komory fermentacyjne zamknięte (10) i czarny z prawej strony zbiornik buforowy biogazu (12)
Przejście z osadnika wtórnego do budynku agregatów kogeneracyjnych
Przejście z osadnika wtórnego (17) do budynku agregatów kogeneracyjnych (14)
Pomieszczenie agregatów kogeneracyjnych
Pomieszczenie agregatów kogeneracyjnych (14)

W następnej kolejności przeszliśmy do budynku, w którym umieszczono kotły grzewcze oraz agregaty kogeneracyjne. Budynek ten znajduje się tuż przed zamkniętymi komorami fermentacyjnymi biogazu.

W oczyszczalni ścieków działają dwa identyczne agregaty kogeneracyjne. W skład każdego z nich wchodzi gazowy silnik tłokowy o prędkości 1500 obr/min przystosowany do spalania biogazu oraz generator synchroniczny o mocy znamionowej 185 kW. Silnik tłokowy i generator synchroniczny pracują na wspólnym wale (bez przekładni). Odzyskiwane z gazowego silnika tłokowego ciepło jest w pełni wykorzystywane do podgrzewania komór fermentacyjnych. Szczytowym źródłem ciepła są kotły opalane biogazem lub olejem opałowym. Produkowana energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne (stanowi około 25% zapotrzebowania oczyszczalni).

Szafy sterownicze agregatów znajdują się w osobnym pomieszczeniu głównie ze względu na hałas. Układ sterowania jest w pełni automatyczny i wykonany w oparciu o specjalizowany system mikroprocesorowy. Kontroluje on i pozwala na obserwację parametrów elektrycznych, mechanicznych i termicznych. Automatyka w elektrowni pozwala jedynie na pracę agregatu równolegle z siecią energetyczną. Prędkość obrotowa jest stała, operator może zadawać tylko moc czynną.

Urządzenia, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem, dobrane zostały w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Studenci poznali technologię oczyszczania ścieków, produkcji biogazu oraz mieli możliwość zobaczenia różnego rodzaju rozwiązań praktycznych energoelektronicznych układów napędowych związanych z układami pomp, napędem mieszadeł i układami napowietrzania. W dyspozytorni zaprezentowano system wizualizacji i sterowania poszczególnymi procesami na bazie systemów komputerowych i sterowników logicznych PLC.

Przy okazji tej wizyty studenci - przyszli inżynierowie - mogli się przekonać, że do prac związanych z opracowaniem układu zasilania, sterowania oraz przy bieżącej obsłudze konieczne jest posiadanie umiejętności interdyscyplinarnych z szeregu dziedzin wiedzy, takich jak technologia procesu (fizyka, chemia i biologia), automatyka sterowania, napęd elektryczny i energoelektronika.


Andrzej Latko i studenci PUE sem. IX © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: