Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 609791 gościem

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Dla kandydatów


Informacje dla kandydatów


Studia na Wydziale Elektrycznym są prowadzone w systemie 3-stopniowym. Każdy z nich kończy się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego:

 • studia I stopnia - inżyniera,
 • studia II stopnia - magistra inżyniera,
 • studia III stopnia - doktora.

W Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, w ramach kierunków

 • Elektrotechnika,
 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Informatyka,

prowadzone są następujące specjalności lub bloki przedmiotów obieralnych:

Elektrotechnika

Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej (PUE)

Studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku elektrotechnika nie mają wyodrębnionych specjalności. W trakcie sem. V studenci wybierają tematy prac dyplomowych, które wiążą się z blokami przedmiotów dyplomowych. Blok PUE (5 przedmiotów w sem. VI i 3 przedmioty w sem. VII) pozwala na poszerzenie wiedzy studentów o zagadnienia nowoczesnych rozwiązań w energoelektronice, robotyce i sterowaniu obiektami przemysłowymi.

Zadaniem energoelektroniki jest przekształcanie energii elektrycznej za pomocą przekształtników energoelektronicznych. Przekształtniki te na drodze cyklicznego przełączania w nich tranzystorów/tyrystorów (MOSFET, IGBT, ICGT, SCR) sterują przepływającą energią elektryczną. Dzięki temu uzyskuje się możliwość sterowania parametrami (takimi jak: moc, prędkość obrotowa, moment elektromagnetyczny, temperatura) typowych przemysłowych odbiorników energii, jakimi są silniki elektryczne, systemy nagrzewania indukcyjnego, pojemnościowego, systemy ogrzewania, źródła światła itp. Zastosowanie przekształtników energoelektronicznych pozwala na uzyskanie bardzo wysokich sprawności przetwarzania oraz dodatkowo umożliwia poprawę parametrów jakości energii elektrycznej (np. zawartość wyższych harmonicznych w prądzie odbiornika). W sterowaniu energoelektronicznym wykorzystuje się istniejące współczesne techniki, np.: mikroprocesorową (uP, w tym DSP), programowalne układy logiczne (PLD), scalone układy specjalne (ASIC), sterowniki programowalne (PLC).

Program bloku jest dostosowany do potrzeb przemysłu i obejmuje przedmioty z zakresu:

 • elementów i układów energoelektronicznych,
 • zastosowania mikroprocesorowych układów sterowania,
 • zastosowania sterowników programowalnych (PLC),
 • komputerowego modelowania, symulacji i projektowania systemów elektroniki przemysłowej z wykorzystaniem współczesnego oprogramowania - CAD, CAE (Spice, Matlab-Simulink, Ansys, Altium Designer, Active-HDL),
 • kompatybilności elektromagnetycznej jako element problematyki ekologicznej,
 • elektrowni wiatrowych i słonecznych,
 • współczesnych zagadnień elektrotermii.

 Przedmioty bloku PUE dla studiów I stopnia


Program studiów II stopnia (magisterskie) jest podzielony na specjalności od sem. II. Specjalność PUE poszerza wiedzę zdobytą na studiach I stopnia i jest ukierunkowana na:

 • energoelektronikę i elektronikę przemysłową,
 • automatykę napędu elektrycznego,
 • sterowanie.

 Plan studiów II stopnia - specjalność PUE


Duży nacisk kładzie się tu na praktyczne aspekty wykształcenia, w tym na zagadnienia optymalizacji i energooszczędności. Istotnym elementem kształcenia są badania laboratoryjne układów energoelektronicznych i elektromechanicznych. Studenci mają możliwość wykazać samodzielność i inwencję twórczą w łączonych zajęciach projektowo-laboratoryjnych, w ramach których samodzielnie realizują, uruchamiają i przeprowadzają badania projektowanych przez siebie systemów bazujących na energoelektronice i cyfrowych układach sterowania.

Elektronika i Telekomunikacja

Komputerowe Systemy Sterowania (KSS)

Studia I stopnia są podzielone na 3 specjalności. Jedną z nich jest specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania. Przedmioty są zróżnicowane od IV semestru.

Program studiów specjalności KSS ukierunkowany jest na zagadnienia sterowania układów przemysłowych, w tym na sterowanie układów energoelektronicznych w różnych zastosowaniach. Zadaniem energoelektroniki jest przekształcanie energii elektrycznej za pomocą cyklicznego przełączania w nich tranzystorów/tyrystorów (MOSFET, IGBT, ICGT). Sterowanie przepływającą energią elektryczną odbywa się w taki sposób, że kształtowane są we właściwy sposób parametry zasilania przyłączonych odbiorników przemysłowych. W sterowaniu energoelektronicznym wykorzystuje się istniejące współczesne techniki, np.: mikroprocesorową (uP, w tym DSP), programowalne układy logiczne (PLD), scalone układy specjalne (ASIC), sterowniki programowalne (PLC). Prowadzone jest takie kształcenie, aby absolwent był wyposażony w wiedzę praktyczną i teoretyczną, umożliwiającą po ukończeniu studiów podjęcie pracy o bardzo zróżnicowanym charakterze (od konstrukcyjnego do eksploatacyjnego). Jest to wiedza typu uniwersalnego, umożliwia podjęcie przez absolwenta pracy w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. W programie specjalności silnie zaakcentowane są zagadnienia związane ze wszystkimi aspektami elektroniki i elektroniki przemysłowej. Wchodzą w to:  sterowniki programowalne (PLC), technika mikroprocesorowa, technika komputerowa oraz komputerowe narzędzia do modelowania i symulacji (Spice, Matlab-Simulink). Wiedza z zakresu elektroniki i sterowania cyfrowego jest w ramach specjalności poszerzana o znajomość układów przekształcania energii oraz typowych przemysłowych odbiorników.

 Plan studiów I stopnia - specjalność KSS


Studia II stopnia (magisterskie) są na kierunku elektronika i telekomunikacja podzielone od II sem. na specjalności. Specjalność KSS pozwala na rozszerzenie wiedzy z zakresu elektroniki przemysłowej o zagadnienia wykraczające poza podstawy inżynierskie. Uwzględniono także nowoczesne techniki sterowania, bazujące na metodach sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe i logika rozmyta). Znacząca część przedmiotów obejmuje różne aspekty techniki mikroprocesorowej (DSP, układy szybkiego prototypowania) i systemów komputerowych w zastosowaniu do realizacji układów sterowania, w tym zagadnieniom sieci przemysłowych. Znaczący blok tematyczny poświęcono zagadnieniom robotyki i robotyki mobilnej.

 Plan studiów II stopnia - specjalność KSS


Informatyka

Przemysłowe Systemy Sterowania (PSS)

Studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka nie mają wyodrębnionych specjalności. Na III semestrze istnieje możliwość wyboru jednego z 3 bloków przedmiotów obieralnych. Jednym z nich jest blok Przemysłowe Systemy Sterowania (PSS). Przedmioty są zróżnicowane od IV semestru. Blok PSS (8 przedmiotów) pozwala na poszerzenie wiedzy studentów o zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w systemach sterowania układów przemysłowych.

Program studiów specjalności PSS ukierunkowany jest na aplikacje przemysłowe informatyki i jej zastosowanie w obliczeniach inżynierskich. Umiejętność programowania typowych układów sterowania, takich jak uP (w tym DSP i DSC), programowalne układy logiczne (PLD), scalone układy specjalne (ASIC), sterowniki programowalne (PLC), jest bardzo ważna z punktu widzenia ich szerokiego zastosowania w przemyśle. Równie ważna jest podstawowa wiedza dotycząca typowych procesów przemysłowych, elementów wykonawczych stosowanych w przemyśle (np. elektromechanicznych) oraz układów sterujących mocą odbiorników (przekształtników energoelektronicznych). W ramach bloku obieralnego PSS prowadzone jest takie kształcenie, aby absolwent był wyposażony w wiedzę praktyczną i teoretyczną, umożliwiającą podjęcie pracy jako informatyk zorientowany na aplikacje przemysłowe w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. W ramach bloku przedmiotów obieralnych student zapoznaje się z: programami do obliczeń inżynierskich, technologią tworzenia układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych), programowaniem sterowników przemysłowych, typowymi systemami przemysłowymi i ich elementami (modelowanie oraz sterowanie), robotyką mobilną, rozproszonymi systemami sterowania (w tym tworzeniem i konfiguracją sieci przemysłowych) oraz zastosowaniem procesorów i mikrokontrolerów sygnałowych (wykorzystania w nich układów peryferyjnych do sterowania obiektami przemysłowymi).

 Plan studiów I stopnia - kierunek Informatyka, blok obieralny Przemysłowe systemy sterowania


Prace dyplomowe, ostatni element każdego stopnia studiów, obejmują szeroki zakres zagadnień ściśle związanych ze współczesną elektroniką przemysłową, energoelektroniką i sterowaniem obiektami przemysłowymi. Tematy prac dyplomowych są przygotowane przy ścisłej współpracy z przemysłem, będąc wynikiem konkretnych potrzeb. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, dając duże możliwości adaptacyjne. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania prac inżynierskich oraz inżyniersko-organizacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich dziedzinach współczesnego przemysłu, w placówkach zaplecza naukowo-technicznego oraz w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych. Uzyskane wykształcenie teoretyczne i praktyczne stanowi solidną podstawę do samodzielnego jego dostosowania do konkretnych potrzeb absolwenta.

Więcej informacji na temat planów studiów, dla poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, można znaleźć na stronie Wydziału. © 2002 - 2018 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: