Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Wirtualne Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych
ePEDlab
grants

Cele szczegółowe projektu

  1. Stworzenie interaktywnej platformy internetowej, wspomagającej nauczanie - uruchomienie serwisu internetowego zawierającego materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, m. in. wiadomości teoretyczne, instrukcje laboratoryjne oraz interaktywne modele symulacyjne, pozwoli na wygodniejsze, łatwiejsze i pełniejsze przyswajanie wiedzy.
  2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim, co umożliwi potencjalną wymianę studentów z uczelniami Państw - Darczyńców.
  3. Rozbudowa bazy sprzętowej o dwa nowe stanowiska laboratoryjne z nowoczesnymi przemysłowymi układami napędowymi pozwoli na zwiększenie atrakcyjności Laboratorium, a studentom ułatwi odnalezienie się w przyszłym miejscu pracy. Doświadczenie Partnera przemysłowego przyspieszy proces przygotowania nowych stanowisk laboratoryjnych. Partner przedłuży udaną współpracę z Uczelnią, ponadto zapewni sobie promocję na skalę krajową i europejską.
stopka
© KENER, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny