Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Wirtualne Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych
ePEDlab
grants

O projekcie

Strona powstała w ramach projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego wnioskodawcy w dziedzinie napędów elektrycznych. Motywacja do podjęcia tematu wynika z rosnącego zapotrzebowaniem przemysłu na specjalistów z tej dziedziny, zaznajomionych z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle. Cele szczegółowe obejmują uruchomienie platformy zdalnej edukacji oraz doposażenie bazy laboratoryjnej.

Rezultatami projektu będą odpowiednio: interaktywne, dwujęzyczne materiały dydaktyczne, opublikowane za pośrednictwem stworzonej witryny internetowej oraz nowe stanowiska laboratoryjne, wyposażone we współczesne rozwiązania przemysłowe. Spodziewane jest usprawnienie procesu dydaktycznego oraz zwiększenie korelacji programu nauczania z potrzebami przemysłu.

Osoby zaangażowane z ramienia uczelni posiadają duże doświadczenie dydaktyczne oraz inżynierskie, a partner przemysłowy z powodzeniem zajmuje się projektowaniem i konstrukcją m.in. przekształtników stosowanych w napędzie oraz stanowisk laboratoryjnych

stopka
© KENER, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny