Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Wirtualne Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych
ePEDlab
grants

Żródła finansowania

  1. Fundusze EOG i fundusze norweskie
  2. Enel-PC sp. z o. o.

EEA grants, norway grantsNiniejszy projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 42.000 euro pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego wnioskodawcy w dziedzinie napędów elektrycznych.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

EnelWkład własny beneficjenta w wysokości 4.700 euro zapewnia firma Enel-PC z Gliwic, producent nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych, głównie dla napędów elektrycznych.

stopka
© KENER, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny