Gestuurde thyristorgelijkrichter

iPES-Home


Parameters van de stroomcommutatie (theorie)

(1) Verschuif met de muis (in het bovenste tijdsdiagramma) de rode stip op het verloop van de spanning u2 om amplitude en fase van de spanning u2 te veranderen.
(2) Verschuif met de muis (in het tweede tijdsdiagramma) de horizontale lijn om de waarde van de belastingsstroom I0 te wijzigen.
(3) Verschuif met de muis (in het bovenste tijdsdiagramma) de punt van de rode pijl ("a1") om het ontsteekogenblik van thyristor T1 te wijzigen; verschuif de punt van de rode pijl ("a2") om het ontsteekogenblik van thyristor T2 te wijzigen.
(4) Verschuif met de muis het rode gedeelte van het symbool van de spoel (in het vermogencircuit) om de waarde van de inductantie te wijzigen.
(5) Verschuif de tijdsmarker in het tijdsdiagramma (vertikale rode lijn) om het ogenblik vast te leggen waarop het stroomverloop in het bovenste vermogencircuit wordt geanimeerd (enkel in het bovenste tijdsdiagramma kan de lijn vastgegrepen en verschoven worden); doe dit i.h.b. gedurende de commutatie.

Dit is een didactisch circuit gesuggereerd door Zeljko Jakopovic, Assistant Professor aan de University of Zagreb, Croatia.