Gestuurde thyristorgelijkrichter

iPES-Home


Basis thyristormutator met/zonder vrijloopdiode

(1) Klik op het symbool van de vrijloopdiode in het vermogencircuit om de diode te activeren of te deactiveren.
(2) Verschuif met de muis de tip van de rode pijl ("a1") in het bovenste tijdsdiagramma om het ontsteekogenblik van de thyristor te wijzigen.
(3) Verschuif met de muis het rode gedeelte van het symbool van de spoel om de inductantie te wijzigen; op analoge wijze kan de weerstandswaarde gewijzigd worden.
(4) Verschuif de tijdsmarker in het tijdsdiagramma (vertikale rode lijn) om het ogenblik vast te leggen waarop het stroomverloop in het bovenste vermogencircuit wordt geanimeerd (enkel in het bovenste tijdsdiagramma kan de lijn vastgegrepen en verschoven worden).