DC/DC-convertor: basistopologieën

iPES-Home


Buck-hakker: opstarten bij constante duty-ratio

(1) Verschuif met de muis het rode deel van de symbolen voor spoel, condensator en lastweerstand in het vermogenschema om hun waarden overeenkomstig te wijzigen.
(2) Verschuif met de muis de rode stippen in het tijdsdiagramma om de duty-ratio en de schakelfrequentie te veranderen. Verschuif de rode verticale lijn (in het tijdsverloop van de ingangsspanning) om de ingangsspanning uIN te wijzigen.