Eenfasige netgecommuteerde diodebruggelijkrichter

iPES-Home


Inductantie aan wisselstroomzijde/ Constante DC-spanning

Genormaliseerde gelijkstroom (over een netperiode) :
id= Iout,avg/((2*Uin,max)/(PI*omega*L)).

Verschuif de vertikale rode tijdsmarker in het tijdsdiagramma van stromen en spanningen. De stroompaden corresponderend met de positie van de tijdsmarker worden getoond in het circuit. Verschuif de horizontale rode lijn om de batterijspanning te veranderen. Het laatste diagramma toont de genormaliseerde grootheden in functie van de genormaliseerde laststroom.