Eenfasige PWM- invertor

iPES-Home


eenfasige PWM-invertor

(1) De eerste applet toont het tijdsdiagramma van de signalen die gebruikt worden om de schakelsignalen van de schakelaaars te genereren. Verschuif met de muis het uiterst linkse rode punt om de driehoekige draaggolffrequentie uH - die de schakelfrequentie definieert - te verhogen of te verlagen.
(2) Verschuif met de muis het rode punt op de top van het sinusoïdale referentiesignaal uSt om de amplitude van het referentiesignaal te wijzigen. Verschuif het rode punt op de nuldoorgang van het referentiesignaal uSt om de fase van het referentiesignaal (t.o.v. de sinusoïdale inwendige lastspanning uA) te veranderen.
(3) Verschuif met de muis het rode punt in het fasor-diagram (beneden rechts) om hetzelfde resultaat te bekomen als beschreven onder (2).
(4) Verschuif de vertikale rode tijdslijn in de tweede applet om een bepaald ogenblik vast te leggen. De corresponderende stroom op dat ogenblik wordt getoond in het vermogencircuit.