Gelijkstroomaandrijving

iPES-Home


Gelijkstroommachine gevoed uit een geregelde spanningsbron

(1) Verschuif de rode stip in de applet van de wagen (bovenlinks) met de muis om de helling van de straat te veranderen. De helling van de straat  bepaalt het koppel van de gelijkstroomaandrijving van de wagen.
(2) Houd de linker muisknop ingedrukt op het linkse of rechtse uiteinde van het schuiflineaal op de wagen om de spanning geleverd aan de gelijkstroommotor te veranderen. Het schuiflineaal is gekoppeld met de grootte van de ideale spanningsbron en dus de nullastsnelheid van de motor.
(3) Verschuif de rode tijdsmarker (rode vertikale lijn) in het tijdsdiagramma om het ogenblik te definiëren waarop het stroompad in de convertor wordt geanimeerd.
(4) Klik op de rode "INIT"-tekst om de simulatie te re-initialiseren. Klik op de rode "ON/OFF"-tekst van het tijdsdiagramma om de simulatie te stoppen of te herstarten.