Gelijkstroomaandrijving

iPES-Home


Vierkwadrantconvertor

(1) Verschuif de rode stip in de applet van de wagen (bovenrechts) met de muis om de helling van de straat te veranderen. Het lastkoppel (afhankelijk van de helling van de straat) bepaalt de stroom van de gelijkstroomaandrijving van de wagen.
(2) Verschuif (in het bovenste tijdsdiagramma) de tip van de rode pijl om het ontsteekogenblik ALPHA1 van de convertor (links) te veranderen. De ontsteekhoek ALPHA2 van de antiparallel converter rechts is definieerd als ALPHA2= 180 -ALPHA1.
(3) Verschuif de tip van de rode pijl in het tweede tijdsdiagramma om een kleine fout te simuleren in de ontsteekhoek (ALPHA2) van de rechtse convertor.
(4) Verschuif met de muis het rode deel van het symbool voor de spoel in het vermogendiagramma (boven links) om de waarde van de inductantie te wijzigen.
(5) Verschuif de rode tijdsmarker (rode vertikale lijn) in het bovenste tijdsdiagramma om het ogenblik te definiëren waarop het stroompad in de convertor wordt geanimeerd (enkel de tijdsmarker in het bovenste tijdsdiagramma kan worden verschoven).