Analyse van driefasige systemen met ruimtevectoren

iPES-Home


Berekening van de fasegrootheden corresponderend met een ruimtevector

(1) Eerst, klik op het rode "INIT" op het bovenste applet om de demonstratie te initialiseren
(2) Vervolgens, klik op de rode tip van de ruimtevector op de demo te starte. zolang de muisknop ingedrukt is kan de ruimtevector verschoven worden in het complexe vlak. Terzelfdertijd loopt de oranje stip rond op de oranje cirkel.
(3) Om de animatie te stoppen, laat de muisknop los. Bij opnieuw indrukken  loopt de animatie verder (4) Na een netperiode wordt de stroomrimpel ("Current Ripple") in fase R (rode lijn het het tijdsdiagramma) berkend. Het toont de afwijking van de werkelijke stroom t.o.v. een sinusoïdale referentiestroom. De amplitude van de sinusoïdale  referentiestroom is 1.