Analyse van driefasige systemen met ruimtevectoren

iPES-Home


Ruimtevectorgebaseerde stroomsturing in een driefasige spanningsbroninvertor

De blauwe ruimtevector (in het begin overlappend met de grijze) stelt de driefasige sinusoïdale spanning uN aan de wisselstroomzijde van de invertor voor. De purperen ruimtevector definieert de referentiestroom. Het is de taak van de stroomregelaar om de purperen stroomvector zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De groene ruimtevector is de werkelijke stroomvector.

(1) Klik op de rode tekst "INIT" om de simulatie te initialiseren
(2) Klik op de rode tekst "GO" om de simulatie te starten
(3) Click the red text "STOP" om de simulatie te stoppen

Selecteer een spanningsvector van de convertor uU (bijvoorbeeld (110)) door op de tip van een van de 8 zwarte vectoren te klikken. Indien een spanningsvector van de convertor actief is wordt hij rood en beïnvloedt de werkelijke stroom (groene ruimtevector) volgens uU-uN= uL= L di/dt.

De bedoeling is achtereenvolgens de gepaste ruimtevectoren van de invertor te selecteren zodat de werkelijke stroom (groene vector) de refentiestroom (purperen vector) zo dicht mogelijk volgt. De fout op de stroom wordt berekend na een periode als de "Current Ripple".

Opmerking: de werkelijke stroom aan de gelijkstroomzijde is (nog) niet geanimeerd