Gestuurde mutatoren met resistief - inductieve last

iPES-Home


Basisschakeling van een thyristormutator

(1) Verschuif de vertikale tijdsmarker in het tijdsdiagramma om het ogenblik te definiëren waarop het stroomverloop in het circuit wordt geanimeerd.
(2) Het tweede tijdsdiagramma toont het genereren van het gate-signaal van de thyristor. Verschuif de horizontale rode lijn met de muis om het uitstel van het triggersignaal (stuurhoek "Alpha") van de thyristor te wijzigen.
(3) Het circuit toont een resitief-inductieve last. Verschuif de horizontale rode lijn in het symbool van de last om de resistieve component te vergroten (verkleinen) terwijl de inductieve component wordt verkleind (vergroot).