Gestuurde Thyristormutatoren

iPES-Home


Parallelconnectie / Interfase-transformator

(1) Verschuif met de muis het rode deel van het symbool voor de weerstand in het circuit om de waarde van de weerstand te veranderen (weerstandswaarde evenredig met de lengte)
(2) De waarde van de spoelinductantie kan op analoge manier worden gewijzigd. De laststroom I0 van de stroombron is constant
(3) Verschuif de vertikale tijdsmarker in het tijdsdiagramma om het ogenblik te definiëren waarop het stroomverloop wordt geanimeerd (enkel in het bovenste deel kan de marker worden verschoven).