DC/DC-convertor Basis-topologieën

iPES-Home


Boost-convertor (spanningsverhogende hakker)


Om de schakelaar van de boost-convertor te openen en te sluiten, klik op de schakelaar.


De rechtse applet toont het tijdsgedrag van de ontsteeksignaal (gate) van de schakelaar en van de stromen en spanningen van de boost-convertor. Verschuif de vertikale (rode) tijdsreferentielijn in het tijdsdiagramma (rechts) met de muis. De overeenstemmende toestanden worden getoond in het geanimeerd circuit in de applet links. Het (oranje) gate-signaal kan niet worden verschoven met de muis daar de duty-ratio door de spanningsregelaar wordt bepaald.
 

Genormaliseerde stroom: i= Iout,avg/((2*U2)/(2*L*f))

Het diagramma toont het verloop van de duty-ratio in functie van de (genormaliseerde) last. Om de spanningsverhouding te wijzigen, verschuif de rode lijn met de muis. Om de last te wijzigen, verschuif het rode punt met de muis. De groene lijn definieert de grens tussen continu en discontinu gedrag (van de stroom in de spoel).
Opmerking: de uitgangsspanning wordt constant gehouden door de spanningsregelaar. Daardoor zal de ingangsspanning wijzigen als de spanningsverhouding u2/u1 wordt gewijzigd.