DC/DC-convertor Basis-topologieën

iPES-Home


Buck-boost-hakker


Om de schakelaar van de convertor te openen en te sluiten, klik op de schakelaar..


De rechtse applet toont het tijdsgedrag van de ontsteeksignaal (gate) van de schakelaar en van de stromen en spanningen van de buck-convertor. Verschuif de vertikale (rode) tijdsreferentielijn in het tijdsdiagramma (rechts) met de muis. De overeenstemmende toestanden worden getoond in het geanimeerd circuit in de applet links. Het oranje gate-signaal kan niet verschoven worden met de muis daar de duty-ratio geregeld wordt door de uitgangsspanningsregelaar. 

Genormaliseerde stroom: i= Iout,avg/(U2/(2*L*f))

Het diagramma toont het verloop van de  duty-ratio in functie van de (genormaliseerde) last. Om de spanningsverhouding (uitgangsspanning)  te wijzigen, verschuif de rode lijn met de muis. Om de last te wijzigen, verschuif het rode punt met de muis. De groene lijn definieert de grens tussen continu en discontinu gedrag (van de stroom in de spoel). 
Remark: Hier wordt de uitgangsspanning op een constante waarde geregeld door de regelaar van de uitgangsspanning. Wijzigen van de spanningsverhouding u2/u1 houdt in dat de ingangsspanning moet veranderen.