DC/DC-convertor Basis-topologieën

iPES-Home


Buck-convertor (spanningsverlagende hakker)- (1)


Om de schakelaar van de convertor te openen en te sluiten, klik op de schakelaar.


Constante ingangsspanning, variabele duty-ratio/variabele last

De rechtse applet toont het tijdsgedrag van de ontsteeksignaal (gate) van de schakelaar en van de stromen en spanningen van de buck-convertor. Verschuif de vertikale (rode) tijdsreferentielijn in het tijdsdiagramma (rechts) met de muis. De overeenstemmende toestanden worden getoond in het geanimeerd circuit in de applet links. Verschuif het rode gate-signaal met de muis om de duty-ratio te veranderen.

Genormaliseerde stroom: i= Iout,avg/(U2/(2*L*f)).

Het diagramma toont het verloop van de  spanningsverhouding in functie van de (genormaliseerde) last. Om de duty-ratio te wijzigen, verschuif de rode lijn met de muis. Om de last te wijzigen, verschuif het rode punt met de muis. De groene lijn definieert de grens tussen continu en discontinu gedrag (van de stroom in de spoel).