Gestuurde thyristormutatoren

iPES-Home


Kippen van een mutator

(1) Verschuif met de muis de tip van de rode pijl in het tijdsdiagramma om de ontsteekhoek van de mutator te wijzigen.
(2) Verschuif met de muis het rode deel van het symbool voor de spoel in het vermogendiagramma om de waarde van de spreidingsinductantie te wijzigen.
(3) Verschuif met de muis in vertikale richting de rode stip op de fasespanning u1 in het bovenste tijdsdiagramma om de amplitude van de drie fasespanningen te veranderen.
(4) Verschuif met de muis in vertikale richting het rode deel (horizontale rode lijn in het rechtse gedeelte) van het tijdsverloop van de constante negatieve lastspanning u0 in het bovenste tijdsdiagramma  om  u0 te wijzigen.
(5) Verschuif met de muis de tijdsmarker (vertikale rode lijn) in het bovenste tijdsdiagramma om het ogenblik vast te leggen waarop de stroom in het vermogencircuit wordt geanimeerd.