iPES-Circuits

English
German
Japanese
Korean
Chinese
Spanish
Dutch
Farsi

Home


Interactief Vermogenselektronicapakket (iPES)

Dit is een interactieve module voor basisschakelingen van vermogenselektronica. De module bevat DC/DC omvormers (hakkers), diode- en thyristormutatoren, invertoren (DC/AC) , ruimtevectormodulatie en basis-signaaltheorie. In de toekomst kunnen er nog geringe wijzigingen komen, vooral toevoegingen en correcties. Het materiaal is op dit ogenblik beschikbaar in het Duits, Engels, Japans, Koreaans, Chinees, Spaans, Frans en Nederlands.
Voor de studenten van de cursus Elektrische Aandrijftechniek (Universiteit Gent) vestigen we de aandacht op de hier gebruikte conventie voor spanningsbronnen: een pijl duidt een spanningsVAL aan (de staart van de pijl is de referentie voor de
positieve spanning).

Basistopologiën voor DC/DC omvormers (hakkers)
Buck-hakker - (1)
Buck-hakker - (2)
Buck-hakker - (3)
Boost-hakker
Buck-Boost-hakker
Buck-hakker: opstarten met constante duty-ratio
Boost-hakker: opstarten met constante duty-ratio
Buck-Boost-hakker: opstarten met constante duty-ratio
Boost-hakker: stroomrimpel in de spoel

Enkelfasige netgecommuteerde diodegelijkrichterbrug
Ohmse last
Inductantie aan de AC-zijde / Constante gelijkspanning
Inductantie aan de DC-zijde / Constante gelijkspanning
Uitgangscondensator / Ohmse last

Gestuurde thyristormutator met resistief-inductieve last
Principe van de thyristormutator
Enkelfasige volle brug
Driefasige volle brug
Enkelfasige middelpuntsschakeling/ transformator met secundaire middenaftakking
Driefasige middelpuntsschakeling / ster-driehoek-transformator

Gestuurde thyristormutatoren
Parallelschakeling / interfase transformator
Commutatie / commutatiespanningsval van een convertor
Kippen van een mutator
Basis-thyristormutator met/zonder vrijloopdiode
Parameters van de stroomcommutatie (theorie)

Gelijkstroomaandrijving
Gelijkstroommachine gevoed uit een gestuurde gelijkspanning
Vierkwadrantsmutator

Enkelfasige arbeidsfactorcorrector
Boost-type arbeidsfactorcorrector (PFC)

Signaaltheorie in de vermogenselektronica
Fourier-analyse van een periodiek pulssignaal
Variatie van de harmonischen van een rechthoekig signaal met de duty-ratio
Output filter van de buck-convertor
Afvlakking van de stroom van een driefasige netgecommuteerde halve brug
Afvlakking van de stroom van een driefasige netgecommuteerde volle brug
Principe van "Moving local averaging"
Moving Local Averaging / State Space Averaging

Enkelfasige PWM-invertor
Principe van pulswijdtemodulatie (PWM)
Enkelfasige PWM convertor

Analyse van driefasige systemen met ruimtevectoren
Transformatie van fasegrootheden naar een ruimtevector
Berekening van fasegrootheden uit een ruimtevector (terugtransformatie)
Ruimtevectorgebaseerde stroomsturing van een driefasige PWM gelijkrichter
Ruimtevectorgebaseerde stroomsturing van een driefasige spanningsbroninvertor (VSI)

Resonante omvormers
Schakelgedrag van een vermogen-MOSFET
Invloed van de inductantie van de verbindingsdraden op de schakelverliezen
Trajectorie in het toestandsvlak van een LC resonant circuit(uZi-Diagram)
Basis resonant circuit


De volgende Java applets maken deel uit van de inleidingscursus Vermogenselectronica (Power Electronics) gedoceerd door Prof. Kolar aan de ETH Zurich. De interactieve en 'animated' applets worden gebruikt als een hulp voor het onderwijs en worden geprojecteerd via een PC en projector. De applets verschaffen bovendien aan de studenten de mogelijkheid om thuis te experimenteren en aldus efficienter te studeren.