Eenfasige arbeidsfactor-

correctie

iPES-Home


Boost-type arbeidsfactorcorrector (PFC)

Klik op het rode woord "Fourier" in het laatste applet om de harmonischen van lage rangorde in de ingangsstroom te berekenen. Klik op het rode woord "PWM off" in het vermogencircuit om de vermogenschakelaar te blokkeren zodat een eenvoudige diodebrug wordt gesimuleerd. Bemerk de significante toename van de lagere harmonischen in de ingangsstroom van de diodebrug.

Het eerste tijdsdiagamma toont het gedrag binnen een netperiode. Verschuif de rode tijdsmarker met de muis. Een zoom-functie waarbij  voor het ogenblik gedefinieerd door die tijdsmarker verscheidene pulsperioden getoond worden vind je in het tweede tijdsdiagramma (klik op "zoom").
Ook in dit tweede diagramma kan de rode tijdsmarker verschoven worden zodat de corresponderende stroompaden getoond worden in het vermogencircuit.

Klik BOVEN het rode punt in het eerste tijdsdiagramma om de breedte van de tolerantieband to verhogen bij iedere muisklik. Klik ONDER het rode punt om de tolerantieband te verkleinen.