Resonante convertoren

iPES-Home


Invloed van de inductantie van de draden op de schakelverliezen

(1) Verschuif een van de vier rode stippen om de plaats van een van de componenten (transistor, diode, spoel, condensator) van het vermogencircuit te veranderen. Dit kan resulteren in een vergroting van de windingsoppervlakte (gele oppervlakte) en dus van de spreidingsinductantie.