Studia Podyplomowe
                 Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE INŻYNIERII ELEKTRONICZNEJ

Celem studiów podyplomowych jest rozszerzenie wiadomości teoretycznych i pozyskanie umiejętności praktycznych w zakresie wspomagania komputerowego prac inżynierskich i projektowania wspomagania komputerowego w inżynierii elektronicznej. Studia obejmują następujące oprogramowanie:

o            MATLAB-SIMULINK,

o            ALTIUM DESIGNER 08,

o            SPICE,

o            ANSYS (analiza polowa metodą elementów skończonych (MES).

Program Studiów obejmuje współczesne narzędzie inżynierskie: analizę polową bazującą na metodzie elementów skończonych i oprogramowaniu ANSYS pozwalające na analizę sprzężoną zagadnień elektrostatyki, magnetostatyki, zagadnień elektromagnetyzmu, zagadnień termicznych oraz dynamiki płynów (chłodzenie elementów i urządzeń elektronicznych). Oprogramowanie ANSYS umożliwia budowanie modeli obwodowych/systemowych przystosowanych do dalszej sprawnej analizy za pomocą oprogramowania SPICE i MATLAB-SIMULINK oraz ALTIUM DESIGNER.

Możliwości wspomagania komputerowego są ilustrowane przykładami zastosowań przemysłowych, zrealizowanych przez wykładowców Studiów. 

Studia realizowane są w wymiarze 200 godzin zajęć, w tym 44 godziny wykładów i 156 godzin zajęć w laboratorium komputerowym.

Studia obejmują przygotowanie projektu zaliczeniowego realizowanego w ramach 14 godzin.

 Absolwenci uzyskują ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w zakresie ujętym w nazwie studiów.

Informacje ogólne

CAD