Studium Podyplomowe
                 Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE INŻYNIERII ELEKTRONICZNEJ

Harmonogram zajęć realizowany jest według następującej siatki godzin:

 

 

Harmonogram zajęć

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

 

Nazwa przedmiotu

Semestr I

Semestr II

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia laboratoryjne

Wykłady

Ćwiczenia laboratoryjne

Analiza układów elektroniki przemysłowej za pomocą programu Spice

 

4

12

 

 

2

 

 

12

Zaliczenie

30

Analiza układów elektroniki przemysłowej za pomocą programu Matlab-Simulink


6

 

24

 

 

-

 

 

-

 

 

Zaliczenie

30

Projektowanie obwodów drukowanych za pomocą programu

Altium Designer

 

8

10

 

 

-

 

 

12

Zaliczenie

30

Analiza  elementów i układów elektronicznych za pomocą metody elementów skończonych i programu Ansys

12

32

 

 

 

12

 

 

 

40

 

 

 

Zaliczenie

96

Projekt zaliczeniowy

 

 

 

 

14

Egzamin

14

Liczba godzin

 

30

78

14

78

 

200