Studia Podyplomowe
                 Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE INŻYNIERII ELEKTRONICZNEJ

Warunki przyjęcia

Grupa docelowa
Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia technicznych studiów wyższych.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na studia przyjmuje:
Sekretariat Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki:
ul. Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
tel. (32) 2371247, fax: (32) 2371304

Terminy zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na dany semestr/rok akademicki, zgłoszenia kwalifikowane są do następnej edycji kursu.

Wymagane dokumenty:
- podanie z deklaracją pokrycia kosztów,
- życiorys zawodowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych,
- skierowanie z zakładu pracy, jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy.

Odpłatność za studia
Odpłatność za uczestnictwo w Studiach w roku akademickim 2009/2010 wynosi 3500 zł od osoby.