Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 825991 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas

Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Historia Katedry:

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki powstała 1 października 2004 r., a jej kierownikiem został dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl., który pełnił tę funkcję do roku 2009. W latach 2009-2017 kierownikiem Katedry był dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. Od 1 września 2017 r. funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl.

Wcześniej Jednostka funkcjonowała jako Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki w ramach Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Zakład był kontynuatorem powstałej w 1961 r. Katedry Napędu Elektrycznego, której kierownikiem od roku 1963 był prof. dr inż. Zygmunt Kuczewski. Jednostka ta w roku 1969 została połączona z Katedrą Urządzeń Elektrycznych, w wyniku czego powstała Katedra Elektrotechniki Przemysłowej. Po kolejnej reorganizacji Wydziału w 1971 r. Katedra Elektrotechniki Przemysłowej została zlikwidowana, a była Katedra Napędu Elektrycznego weszła w skład Instytutu Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki jako Zakład Wykorzystania i Przetwarzania Energii Elektrycznej. W roku 1973 nastąpił podział tego Zakładu na Zakład Trakcji Elektrycznej oraz Zakład Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki. Prof. Zygmunt Kuczewski był kierownikiem Zakładu do roku 1989, kiedy to kierownictwo Zakładu objął doc. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski i pełnił tę funkcję do roku 1994. W latach 1994 do 1997 Zakładem kierował dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl., a następnie do 30 września 2004 r. kierownikiem Zakładu był dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.


 © 2002 - 2024 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: