Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 752140 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Tomasz Biskup

dr inż. Tomasz Biskup

pokój: 228
telefon: (032) 237-28-33
e-mail:
konsultacje: środa, godz. 1000 - 1200
dr inż. Tomasz Biskup


Zainteresowania naukowe:

Mikroprocesorowe i cyfrowe układy sterowania przekształtników energoelektronicznych, przemienniki częstotliwości MSI, w tym falowniki wielopoziomowe, metody modulacji szerokości impulsów.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2011 - układ sterowania napędu akumulatorowej kolejki podwieszanej na potrzeby górnictwa, na bazie TMS 320F2812 (dla ENEL PC, KOMAG).
 2. 2007 - Układ sterowania komutatora elektronicznego dla silników bezszczotkowych prądu stałego pracującego dwustrefowo, na bazie DSC TMS 320F2812 dla JULI Brno, Czechy.
 3. 2007-2008 - Układ sterowania napędu lokomotywy kopalnianej z 2 silnikami PMSM 60kW, na bazie DSC TMS 320F2812 (dla Energo-Mechanik, ENEL PC, Komel, Komag).
 4. 2006-2009 - oprogramowanie dla firmy ENEL i ZNTK Radom mikroprocesorowego systemu sterującego układem napędowym małego pojazdu elektrycznego ELIPSA z dwoma silnikami BLDC o mocy 2 kW na bazie mikrokontrolera sygnałowego TI TMS320F2812.
 5. 2005-2006 - oprogramowanie dla firmy ENEL mikroprocesorowego układu sterowania układu napędowego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi PMSM na bazie mikrokontrolera sygnałowego TI TMS320F2812 z przeznaczeniem dla napędów trakcyjnych (250 V, 60 kW).
 6. 2004-2009 - oprogramowanie dla firmy ENEL mikroprocesorowego układu sterowania przemiennika częstotliwości MSI na bazie mikrokontrolera sygnałowego TI TMS320F2812 z przeznaczeniem dla napędów górniczych (1kV, 200kW).
 7. 1990-2003 - wdrożenie (ENEL Gliwice) trzech generacji mikroprocesorowych układów sterowania przemienników częstotliwości MSI (7kVA do 200kVA).
 8. 1999-2002 - wdrożenie (ENEL Gliwice) mikroprocesorowego układu sterowania przekształtnika energoelektronicznego do łagodnego rozruchu silników indukcyjnych klatkowych (20-200kVA).
 9. 2002 - wdrożenie (ENEL Gliwice) do produkcji układu sterowania i nadzoru nagrzewnicy indukcyjnej (15 - 100kHz, moc do 30kW).
 10. 1999-2002 - wdrożenie (DAMEL - Dąbrowa G. i ENEL Gliwice) do produkcji układu przenośnika taśmowego z mikroprocesorowym układem łagodnego rozruchu i kompensacji obciążeń silników indukcyjnych - 1kV, 200kW.
Projekty badawcze:
 1. Projekt badawczy MNiSzW 3872/B/T02/2008/35 pt. Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego - wykonawca. Okres realizacji: 10.2008 - 06.2010.
 2. Grant MNiSW: Wielopoziomowy kondycjoner energii z superkondensatorami - analiza właściwości i badania eksperymentalne - wykonawca. Termin realizacji: 05.2006 - 04.2008.
 3. Grant KBN: Stochastyczna metoda IPDM i jej zastosowanie do sterowania rezonansowego falownika napięciowego klasy D - kierownik grantu. Okres realizacji: 24.03.2003 - 24.01.2004.
 4. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
Przyznane patenty:
 1. Biskup T.: Sposób sterowania zaworami falownika napięcia MSI w czasie hamowania prądem stałym silnika indukcyjnego klatkowego, nr P.376978, decyzja o przyznaniu UP RP z dnia 10.06.2011 r.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania 3-fazowego falownika napięcia przeznaczonego do zasilania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM w trybie hamowania odzyskowego, Urząd Patentowy RP nr P.401112 data zgłoszenia 09.10.2012 r.
 2. Biskup T.: Układ sterowania z cyfrowym modulatorem dla n-fazowego dwupoziomowego falownika napięcia MSI, Zgłoszenie Patentowe nr P.395138, data zgłoszenia: 6.06.2011 r.
 3. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania zaworami komutatora elektronicznego przeznaczonego do zasilania silnika bezszczotkowego prądu stałego, Zgłoszenie Patentowe nr P.395491, data zgłoszenia: 1.07.2011 r.
 4. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania zaworami dwustrefowego komutatora elektronicznego z układem wyzwalania o pływającym potencjale. Zgłoszenie patentowe nr P 391609 z dnia 24.06.2010.
 5. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego wzbudzanego magnesami trwałymi. Zgłoszenie patentowe nr P 391576 z dnia 21.06.2010.
 6. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika zwłaszcza dla silnika o wzbudzeniu magnetoelektrycznym, Zgłoszenie Patentowe nr P 387129, data zgłoszenia: 26.01.2009 r.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Biskup T.: Wybrane zagadnienia cyfrowej realizacji algorytmów modulacji szerokości impulsów w układach przekształtnikowych, seria monografie nr 340, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2011.
 2. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 3. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J., Biskup T., Sajkowski M., Domoracki A.: Control, modelling and application of permanent magnet Brushless DC motor drives - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.:Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 4. Grzesik B. (red.): Energoelektronika - ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Publikacje:
 1. Biskup T.: Wpływ modulacji wektorowej na działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach IT, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 2012, s. 230-235.
 2. Biskup T.: Estymacja początkowego położenia wirnika silnika synchronicznego o magnesach trwałych PMSM, Przegląd Elektrotechniczny, nr 4a, 2012, s. 157-162.
 3. Biskup T., Domoracki A., Bodora A.: Mikroprocesorowa realizacja metod sterowania umożliwiających poprawę właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego, Elektryka, z3 (210), 2010, s. 103-114.
 4. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Kalibracja absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem o wzbudzeniu magnetoelektrycznym, Elektryka, z4 (210), 2010, s. 7-15.
 5. Biskup T. : Modulacja nieciągła dla falownika PWM - wybrane zagadnienia, materiały konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 21-25.06.2010.
 6. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Dwustrefowy napąd małego pojazdu elektrycznego z silnikami BLDC, Wiadomości Elektrotechniczne, 12/2010 (str. 42-47).
 7. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Badania symulacyjne napędu z komutatorem o przełączalnej strukturze zasilającym silnik BLDC, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie i Symulacja (Mis-6), Kościelisko 2010 (str. 63-66).
 8. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Koncepcja i realizacja dwustrefowego komutatora elektronicznego przeznaczonego do małego pojazdu elektrycznego, XIII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła 14-17.12.2009.
 9. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Metoda kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem o wzbudzeniu elektromagnetycznym, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 117-120).
 10. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Wybrane zagadnienia sterowania napędu lokomotywy z silnikami PMSM, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 85-88).
 11. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: System zabezpieczeń i regulacji w przekształtnikowym układzie napędowym małego pojzadu elektrycznego, Kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 4 (208), Gliwice 2008 (str. 189-203).
 12. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T. : Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora z wykorzystaniem karty pomiarowej KPCI-3104, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka Z4 (198), 2007, str. 7-17.
 13. Domoracki A., Bodora A., Biskup T., Możliwość poprawy właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego na drodze sterowania komutatorem elektronicznym, materiały konferencji Modelowanie i Symulacja, Kościelisko 23-27.06.2008 r.
 14. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10/2007, str. 50-55.
 15. Hetmańczyk J., Latko A., Biskup T.: Diagnostyka przekształtnika napędu wentylatora, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 16. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Realizacja systemu sterowania dwusilnikowego napędu pojazdu elektrycznego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 17. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 18. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H. : Mikroprocesorowy system sterowania napędu z silnikami bezszczotkowymi o sinusoidalnej SEM rotacji, Napędy i Sterowanie nr 1/2007, str 50-53.
 19. Biskup T., Michalak J. : Modulacja wektorowa w mikrokontrolerze sygnałowym TMS 320F2812, Przegląd Elektrotechniczny nr 11/2006, str. 18-22.
 20. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowy system sterowania napędu z silnikami bezszczotkowymi o sinusoidalnej sem rotacji, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Zeszyty problemowe Nr 76, Katowice 2006.
 21. Biskup T.: Układy PWM w mikrokontrolerze DSP TMS 320F2812, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z serii Elektryka nr198, 2006, str. 9-18.
 22. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stępień M., Zygmanowski M.: Porównanie SMES i SCES bazujących na kondycjonerze energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 141-154.
 23. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stępień M., Zygmanowski M.: Analiza łącznika tyrystorowego w kondycjonerze energii z cewką nadprzewodząca, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 119-128.
 24. Zygmanowski M., Biskup T., Maj W., Michalak J.: Sterowanie mikroprocesorowe falownika 3-poziomowego z diodami poziomującymi - idea i realizacja, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 25. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 26. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 27. Bodora A., Domoracki A., Biskup T., Kołodziej H., Budzyński Z.: Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym (PMSM) o mocy 20kW, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 71, Katowice 2005.
 28. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, Elektronika nr 1/2005.
 29. Biskup T.: Możliwości wykorzystania przemiennika MSI do hamowania dynamicznego silnika indukcyjnego klatkowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.192, str.11-18.
 30. Biskup T., Kasprzak M., Bodzek K.: Zastosowanie algorytmów modulacji stochastycznej r-IPDM do sterowania falownika rezonansowego klasy Du, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.192, str.19-28.
 31. Zygmanowski M., Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S.: Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomującymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 131-142.
 32. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES - A Way to Provide High Power Quality, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 29-38.
 33. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 34. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 35. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 36. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 37. Biskup T., Grzesik B., Michalak J.: Symulacja w czasie rzeczywistym układu kondycjonera mocy z wykorzystaniem karty dSPACE 1104, materiały konferencji Modelowanie i Symulacja MiS 2004, Kościelisko, 21-25.06.2004 r.
 38. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Multilevel Converter for Power Conditioning System with SMES, Przegląd Elektrotechniczny 6'2004, str. 609-614.
 39. Biskup T., Fraś M.: Experimental Results of PI and Fuzzy Controllers, materiały konferencji Electrical Drives and Power Electronics EDPE03, Podbanske, Słowacja, 24-26.09.2003.
 40. Biskup T., Kasprzak M., Górka S.: Random Integral Pulse Density Modulation - Control Strategy for Class D and DE Resonant Inverters, materiały konferencji Electrical Drives and Power Electronics EDPE03, Podbanske, Słowacja, 24-26.09.2003.
 41. Biskup T.: Hamowanie dynamiczne z przemiennikiem MSI - realizacja praktyczna, materiały konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź-Arturówek 19-21.11.2003.
 42. Biskup T., Kasprzak M., Górka S.: Stochastyczna modulacja r-IPDM dla falownika rezonansowego klasy Du, materiały konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź-Arturówek 19-21.11.2003.
 43. Biskup T., Fraś M.: Practical Realization of Fuzzy Controller, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, 2003.
 44. Biskup T., Kasprzak M., Górka S.: Random Integral Pulse Density Modulation - Control Strategy for Class D and DE Resonant Inverters, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 187, 2003.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: