Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 704292 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Aleksander Bodora

dr inż. Aleksander Bodora

pokój: 224
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr inż. Aleksander Bodora


Zainteresowania naukowe:

Układy oraz sposoby sterowania silników bezszczotkowych prądu stałego, metody modelowania układów napędowych z silnikami bezszczotkowym i komutatorem elektronicznym (PSPICE, MATLAB), systemy mikroprocesorowe, sterowniki programowalne (PLC).

Projekty badawcze:
 1. Grant KBN: Dwustrefowe sterowanie silnikiem prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym na drodze zmian struktury komutatora elektronicznego - główny wykonawca. Termin zakończenia: 31.08.2003.
 2. Grant KBN: Synteza obwodów głównych i sterowania silnika z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym o zmiennej strukturze mostka i półmostka umożliwiającej pracę dwustrefową - główny wykonawca. Termin zakończenia: 12.2005.
Przyznane patenty:
 1. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego wzbudzanego magnesami trwałymi, Patent nr PL217112 wg zastrzeżenia patentowego nr 391576 z dnia 21.06.2010 r., data opublikowania: 30.06.2014 r.
 2. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika zwłaszcza do silnika o wzbudzeniu magnetoelektrycznym, Patent nr PL215896 wg zastrzeżenia patentowego nr 387129 z dnia 26.01.2009 r., data opublikowania: 28.02.2014 r.
 3. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: Sposób sterowania zaworami dwustrefowego komutatora elektronicznego z układem wyzwalania o pływającym potencjale, Patent nr PL217529 wg zastrzeżenia patentowego nr 391609 z dnia 24.06.2010 r., data opublikowania: 31.07.2014 r.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Krykowski K., Bodora A.: Komutator elektroniczny umożliwiający dwustrefową pracę silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych, zgłoszenie patentowe nr P358138, rok 2003. Udział własny 50%.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J., Biskup T., Sajkowski M., Domoracki A.: Control, modelling and application of permanent magnet Brushless DC motor drives - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.:Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Inne osiągnięcia:
 1. Praca doktorska: Nowa topologia komutatora elektronicznego umożliwiająca dwustrefową pracę silnika PMBDC - obroniona z wyróżnieniem 27.04.2004.
Publikacje:
 1. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H., Paluszczak D.: Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 9/2014 (str. 234-239).
 2. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Dwustrefowy napąd małego pojazdu elektrycznego z silnikami BLDC, Wiadomości Elektrotechniczne, 12/2010 (str. 42-47).
 3. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Badania symulacyjne napędu z komutatorem o przełączalnej strukturze zasilającym silnik BLDC, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie i Symulacja (Mis-6), Kościelisko 2010 (str. 63-66).
 4. Bodora A., Biskup T., Domoracki A.: Metoda kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem o wzbudzeniu elektromagnetycznym, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 117-120).
 5. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Wybrane zagadnienia sterowania napędu lokomotywy z silnikami PMSM, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-7), Kościelisko 2009 (str. 85-88).
 6. Biskup T., Bodora A., Domoracki A.: System zabezpieczeń i regulacji w przekształtnikowym układzie napędowym małego pojzadu elektrycznego, Kwartalnik ELEKTRYKA, Zeszyt 4 (208), Gliwice 2008 (str. 189-203).
 7. Domoracki A., Bodora A., Biskup T., Krykowski K.: Możliwość poprawy właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego na drodze sterowania komutatorem elektronicznym, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie i Symulacja (MiS-5), Kościelisko 2008 (str. 79-83).
 8. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10/2007, str. 50-55.
 9. Biskup T., Bodora A., Domoracki A., Kołodziej H.: Realizacja systemu sterowania dwusilnikowego napędu pojazdu elektrycznego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 10. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H.: Mikroprocesorowo sterowany napęd małego pojazdu elektrycznego z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, materiały konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Kościelisko 18-22.06.2007.
 11. Bodora A., Biskup T., Domoracki A., Kołodziej H. : Mikroprocesorowy system sterowania napędu z silnikami bezszczotkowymi o sinusoidalnej SEM rotacji, Napędy i Sterowanie nr 1/2007, str 50-53.
 12. Krykowski K., Bodora A.: Properties of the Electronic Commutator Designed for Two Zone Operation of PM BLDC Motor Drive, IEEE ISIE 2005, June 20-23, 2005, Dubrovnik, Croatia.
 13. Krykowski K., Bodora A.: Variable Structure Bridge/Half-Bridge Electronic Commutator for PM BLDC Motor Supply, IEEE ISIE 2005, June 20-23, 2005, Dubrovnik, Croatia.
 14. Bodora A., Domoracki A., Biskup T., Kołodziej H., Budzyński Z.: Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym (PMSM) o mocy 20kW, Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 71, Katowice 2005.
 15. Krykowski K., Bodora A.: Dwustrefowa praca silników bezszczotkowych PM BLDC, VI Krajowa Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'2003, Łódź, listopad 2003.
 16. Krykowski K., Bodora A., Hetmańczyk J.: Możliwości pracy dwustrefowej silników PM BLDC, Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki PPEE'2003, Wisła, 7-10.12.2003.
 17. Krykowski K., Bodora A.: Zweibereicharbeit eines PM BLDC Motors, 11 Symposium Maritime Elektrotechnik und Informationstechnik, Rostock, 3-4.06.2004.

 © 2002 - 2020 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: